Badanie to powinnaś robić przynajmniej 2 razy w roku, chyba, że chorujesz – wtedy konieczne jest częściej. Co wyczytasz z analizy moczu?

OBJĘTOŚĆ

Norma to 900-1800 ml/ dobę. Wynik poniżej albo powyżej normy, świadczy to o zaburzeniach pracy nerek, cukrzycy lub moczówce – kłopotach z gęstością moczu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Norma to 1,001-1,035 g/ml. Wynik poniżej normy świadczy o chorobach nerek, powyżej – wskazuje na problemy metaboliczne w organizmie.

pH

Norma to 4,5-8,2. Poniżej normy może oznaczać zbyt duże ilości białka w diecie, kamicę nerkową, gorączkę albo zaburzenia poziomu glukozy. Powyżej normy świadczy o niezdolności nerek do zakwaszania moczu, zakażeniu dróg moczowych lub o odwodnieniu organizmu.

KRYSZTAŁY

Norma – brak. Gdy pojawiają się w moczu, oznaczają kamicę nerkową.

NABŁONKI

Norma – brak. Ich obecność oznacza zakażenie układu moczowego albo podejrzenie nowotworu.

LEUKOCYTY

Norma to 4-5 w polu widzenia. Wynik powyżej normy oznacza ropomocz i świadczy o ostrych zakażeniach dróg moczowych lub o polekowym śródmiąższowym zapaleniu nerek.

UROBILINOGEN

Norma: poniżej 1 mg/dobę. Wynik powyżej normy świadczy o żółtaczce, marskości wątroby lub jej wirusowym zapaleniu.

Wspieraj nasz portal - UDOSTĘPNIAJ