Wszyscy lubimy myśleć, że w przyszłości czekają nas same dobre rzeczy. Staramy się nie myśleć o niczym złym, ponieważ samo myślenie o ewentualnych komplikacjach sprawia, że nasze samopoczucie się pogarsza. Jednak wypadki chodzą po ludziach, a choroba nie wybiera. Mimo że nie możemy zapobiec takim sytuacjom, istnieją sposoby na zmniejszenie ich negatywnych skutków. Dlatego to właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi i nic nam nie dolega, jest właściwy moment, by rozejrzeć się za odpowiednim ubezpieczeniem. Jest to szczególnie istotne, jeśli wyjeżdżamy do pracy do innego kraju, na przykład Wielkiej Brytanii. Obowiązuje tam inne prawo niż w Polsce, dlatego nie można zakładać, że w razie choroby nasza sytuacja nie ulegnie zmianie. Warto jeszcze przed wyjazdem zapoznać się z tym, jak regulowane są w UK tego rodzaju sytuacje, tak by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Czy w Wielkiej Brytanii można liczyć na wynagrodzenie za czas choroby?

Każda osoba zatrudniona legalnie na terenie Wielkiej Brytanii może liczyć na wypłatę gwarantowanego świadczenia w przypadku choroby, która sprawia, że nie jest się zdolnym do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Na wypłacenie pieniędzy za czas choroby ma się szansę tylko w przypadku przypadłości trwających co najmniej 4 dni, a okres choroby nie może przekroczyć 28 tygodni. Warto jednak mieć na uwadze, że pomimo samej możliwości otrzymania chorobowego, czyli Statutory Sick Pay, jego minimalna kwota, która jest prawnie wymagana, wynosi zaledwie £94,25.

Kiedy przysługuje Statutory Sick Pay?

Prawo do SSP przysługuje każdemu na stałe zatrudnionemu pracownikowi, który zachoruje na okres wynoszący nie mniej niż 4 dni i poinformował pracodawcę o chorobie w terminie przewidzianym w umowie. Mogą jednak zdarzyć się przypadki, kiedy traci się możliwość otrzymywania takiego świadczenia. Są one związane z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego oraz przekroczeniem limitu 28 tygodni. Dodatkowym problemem może być zbyt krótki staż pracy. To czy osoby, które zachorują w ciągu pierwszych dwóch miesięcy od podjęcia pracy, będą mogły liczyć na jakiekolwiek pieniądze, zależy od warunków, jakie zostały uzgodnione przy podpisywaniu umowy.

Czy możliwe jest otrzymanie wyższego świadczenia?

Kwota £94,25 jest minimum wymaganym przez prawo w celu zapewnienia podstawowej ochrony wszystkim zatrudnionym. Każdy pracodawca ma jednak możliwość stworzenia swojego własnego programu, który będzie regulował kwestie wynagrodzenia za czas nieobecności z powodu choroby. Wysokość świadczenia może np. zostać uzależniona od zajmowanego stanowiska lub stażu pracy. Może wynosić całość wynagrodzenia lub jakąś jego część.

Zadbaj o swoją sytuację

Problemy zdrowotne nie zawsze wynikają po prostu z choroby, mogą być również związane z wykonywanymi obowiązkami lub być rezultatem wypadku w pracy. Każdy, kto zatrudnia pracowników, jest zobowiązany do zadbania o odpowiednie ubezpieczenie firmy w UK, które zapewni wypłatę odszkodowania w takiej sytuacji. Dobrym pomysłem jest również rozejrzenie się za ubezpieczeniem od utraty dochodu, które pozwoli uniknąć stresu w momencie przedłużającej się choroby, która uniemożliwia powrót do pracy.

Ponieważ nawet niegroźna choroba już sama w sobie bardzo utrudnia codzienne życia, warto unikać nieprzyjemnych sytuacji, kiedy w ostatniej chwili dowiadujemy się o kolejnych kłopotach. Dlatego właśnie istotne jest ustalenie wszelkich warunków, na jakie możemy liczyć już w momencie podejmowania pracy oraz zabezpieczenie swojej sytuacji na wypadek ewentualnych komplikacji.

Polecane artykuły