Z polskich szpitali docierają niepokojące dane. W całym kraju żyje aż 3 tys. osób, które są nosicielami New Delhi. Ogromnie niebezpieczna superbakteria zagraża zwłaszcza osobom z obniżoną odpornością oraz starszym pacjentom. Czyżby to początek epidemii?

Superbakteria jest oporna na działanie antybiotyków

Klebsiella pneumoniae inaczej znana jako superbakteria. Niestety wykazuje oporność na większość antybiotyków. A w wielu przypadkach liczy się czas, gdzie nie ma miejsca na pomyłki. Immunolog dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że bakteria ta wykazuje o wiele większą zjadliwość niż inne z tego gatunku. Uspokaja jednak, że póki co, istnieją dwa antybiotyki, które mogą zwalczyć bakterię.

Bakteria New Delhi bardzo często wywołuje zakażenie układu moczowego, jak również zapalenie płuc, zakażenie krwi oraz zakażenia ran pooperacyjnych. Dr Iwona Kozak-Michałowska, dyr. ds. Nauki i Rozwoju w labolatorium Synevo informuje, że zakażenia wywołane przez ten drobnoustrój obarczone są dużo większą śmiertelnością. Ponadto charakterystyczne jest także przekazywanie materiału genetycznego pod postacią „genów oporności” innym drobnoustrojom, najczęściej, tym, które występują w przewodzie pokarmowym, (np. Escherichia coli). Prowadzi to do narastania oporności różnych bakterii na antybiotyki stosowane.

New Delhi bakteria

W grupie ryzyka znajdują się szczególnie osoby z niską odpornością

Obecnie według danych z Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów w Polsce znajduje się około 3 tys. osób, którzy zachorowali bądź są nosicielami tej bakterii. Najczęściej Superbakteria rozprzestrzenia się w szpitalach.

Na ten moment najwięcej zakażeń znajduje się na oddziałach intensywnej terapii oraz oddziałach chorób wewnętrznych. Znaczna część chorych to osoby starsze. Póki co, nie grozi nam epidemia, bowiem zachorowalność sięga znacznie mniej niż w przypadkach eboli czy dżumy. To nie jest ta skala epidemii na razie. Pocieszające jest to, że bakterią tą zarazić się można jedynie poprzez bezpośredni kontakt z chorym, a nie jak w większości przypadków drogą kropelkową. Dlatego istotne jest zachowanie podstaw higieny, przede wszystkim w szpitalach oraz izolowanie chorego, u którego stwierdzono obecność tej bakterii.

Higiena to podstawa w walce z bakterią

Ścisła i rygorystyczna higiena to skuteczny sposób na walkę z bakterią. Należy pamiętać o wykonywaniu dezynfekcja rąk i wszystkich przedmiotów używanych do diagnostyki. Osoby odwiedzające chorych i pracownicy szpitala powinni zachować szczególna ostrożność. Istotne jest, aby dezynfekować wszystkie przedmioty, które przedostają się poza teren szpitala.

Superbakteria New Delhi

Według dr. Grzesiowskiego szpitale są coraz lepiej przygotowane na walkę i obronę z bakterią. Jednak zawsze należy być czujnym i ostrożnym zwłaszcza podczas wystąpienia ogniska epidemiologicznego.

Pierwszy przypadek bakterii New Delhi odnotowany w Polsce w 2011 r. w Warszawie. Naukowcy prognozują, że w przyszłości liczba chorych będzie się systematycznie zwiększać m.in. ze względu na powszechne nadużywanie antybiotyków. Prawdopodobnie w 2050 r. bakteria może spowodować śmierć nawet 10 mln osób.Polecane artykuły