Uzależnić można się od wszystkiego. Od alkoholu, papierosów, pracy, narkotyków. Od leków. Seksu. Hazardu. Jedzenia. Niejedzenia. Niejeden prywatny ośrodek terapii uzależnień leczy też uzależnienie od wykonywania rygorystycznych ćwiczeń. Pomoc oferuje ośrodek terapii uzależnień, w którym możemy przejść prywatne leczenie alkoholizmu czy prywatne leczenie narkomanii.

Prywatny zamknięty ośrodek leczenia uzależnień – skuteczność i dyskrecja

Terapeuci z prywatnych ośrodków odwykowych gwarantują dyskrecję, ponieważ – w odróżnieniu od ośrodków państwowych, działających na zasadach NFZ – nie prowadzą prywatnych kartotek. Pacjenci leczący się w prywatnej klinice nie figurują w rejestrze osób uzależnionych, co skutkuje stuprocentową anonimowością.

Rodzaje terapii prowadzonych w prywatnych ośrodkach odwykowych

Terapia może być indywidualna lub grupowa. Ta pierwsza polega na współpracy osoby uzależnionej z terapeutą, a druga na wchodzeniu w interakcję z zebraną grupą. Terapia może też opierać się na różnych szkołach, na przykład na metodzie systemowej (relacje z innymi), behawioralno-poznawczej (poznanie wewnętrznych motywacji) lub na psychoanalizie (nieuświadomione konflikty psychiczne).

Istnieje kilka etapów terapii odwykowej:

  1. Pierwszy etap, czyli terapia podstawowa stacjonarna – trwająca od 28 do 56 dni. Pacjent uświadamia sobie, że uzależnił się. Uczy się rozpoznawać głód nałogowy. Uczy radzić sobie z nim i uznaje swoją bezsilność wobec niego. Etap ten odbywa się w trybie stacjonarnym, czyli przez 24 godziny na dobę, która to izolacja umożliwia wielokierunkowe oddziaływanie na pacjenta, a także uniemożliwia powielania patologicznych zachowań.
  2. Drugi etap, czyli terapia nawrotów – jest naturalnym etapem, w którym możemy powracać do starych nawyków, a który możemy też kontrolować, obserwować i uprzedzać. To uczestniczenie w mitingach, ciężka praca nad sobą.
  3. Trzeci etap, czyli terapia pogłębiona – trwająca około 10 miesięcy, polegająca na spotkaniach indywidualnych i grupowych. Celem jej jest powrót do normalnego życia.

Terapia alkoholowa

Ośrodek terapii uzależnień proponuje terapię alkoholową odbywającą się według ścisłego planu. Na początku pracownicy ośrodka przeprowadzają detoksykację, czyli odstawienie alkoholu. To najtrudniejsza część terapii, ale mająca ogromne znaczenie. Detoksowi towarzyszy terapia farmakologiczna i psychologiczna. Drugi etap polega na indywidualnych i grupowych zajęciach z terapeutami. Trzeci etap polega na wyjściu z ośrodka odwykowego i uczestniczeniu w spotkaniach.

Terapia narkotykowa

Terapia narkotykowa trwa zazwyczaj od 6 do 8 tygodni i łączy leczenie farmakologiczne z konsultacjami psychologicznymi. I tutaj także – prywatne leczenie narkomanii, podobnie jak prywatne leczenie alkoholizmu, zaczyna się od detoksu. Dopiero po detoksie, czyli odtruciu organizmu można przejść do etapu terapeutycznego. Oprócz leczenia krótkoterminowego lekarze stosują także długoterminowe leczenie narkomanii, polegające nie tylko na terapii, ale również na rozwoju umiejętności społecznych, polegających na przykład na podjęciu pracy w ośrodku.

Terapia hazardu

Uzależnienie od hazardu zaliczamy do uzależnień behawioralnych. Czyli nie uzależniamy się od substancji, ale od czynności. Terapia hazardu rozpoczyna się od znalezienia źródła problemu i wyznaczeniu celów. Jeśli pacjent jest gotowy do podjęcia leczenia, to najważniejszy punkt terapii, czyli uświadomienie sobie problemu, ma za sobą. W terapii istotne jest uczenie się sposobów uniknięcia powrotu na hazardu.

Terapia lekomanii

Leczenie lekomanii rozpoczyna się od detoksykacji, czyli pozbycia się z organizmu szkodliwych substancji. Detoksykacji towarzyszy farmakologia i psychologia. Lekarz też ustala, czy nadużywanie leku doprowadziło do powikłań. Odtruwanie organizmu polega też na uzupełnianiu płynów oraz minerałów.

Kto może zostać przyjęty do zamkniętego ośrodka terapii uzależnień

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień to ciekawa opcja dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą czekać na podjęcie terapii. Prywatne leczenie narkomanii czy prywatne leczenie alkoholizmu rozpoczyna się szybciej. Z prywatnej terapii mogą skorzystać również osoby nieletnie. Rozmowa wstępna wyklucza też osoby niezmotywowane.

Jak znaleźć dobry ośrodek leczenia uzależnień?

Dobry ośrodek terapii uzależnień oferuje metody dopasowane do potrzeb pacjenta. Oferuje indywidualne podejście, wynikające z założenia, że nie ma dwóch takich samych przypadków. Oczywiście przed podjęciem terapii sprawdzamy też, czy ośrodek odwykowy widnieje w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, obejmującym ośrodki spełniające określone wymogi i zatrudniające wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarki, psychologów i terapeutów.

Podsumowanie

Niniejszy artykuł został przygotowany we współpracy z Waldemarem Wantoch-Rekowskim. Prywatny ośrodek terapii uzależnień jest alternatywą dla ośrodka działającego na zasadach NFZ. Zapewnia większą dyskrecję. Leczy alkoholizm, narkomanię, lekomanię oraz hazard. Terapia składa się zazwyczaj z trzech etapów: uświadomienia sobie uzależnienia i detoksykacji, etapu terapii oraz etapu powrotu do normalnego życia. Więcej o prywatnym ośrodku leczenia uzależnień dowiesz się na stronie ośrodka WANT: https://uzaleznienia-terapia.pl/

Polecane artykuły