Bezsenność jest zjawiskiem krótkotrwałym i towarzyszy jej zwykle mocne napięcie emocjonalne, rozpoczynające się w sytuacjach stresowych i konfliktowych. Jedną z najważniejszych przyczyn bezsenności jest przeciążenie psychofizyczne organizmu czyli np. nadmiar obowiązków niemożliwych do wykonania. Bezsenność może też pojawić się jako przykry objaw w wielu zespołach chorobowych połączonych z cierpieniem oraz w zespołach wielu zaburzeń psychicznych.

Poznaj choroby powodujące bezsenność:

 

-
Wybrane choroby
Porady zdrowotne
Kategorie chorób