W większości chorób wyróżnić można objawy zazwyczaj zwiastujące ich powstanie, rozwój i nasilenie. Mimo że wiele objawów jest nieswoistych, tzn. nie występują wyłącznie w jednej, określonej chorobie, to jednak są one bardzo pomocne przy podejrzewaniu i rozpoznawaniu określonych chorób.

W przypadku jednych chorób mają znaczenie najważniejsze, jasno i bezpośrednio sugerują stopień zagrożenia. Ich wystąpienie może łączyć się z niebezpieczeństwem utraty życia, np. utrata przytomności, sinica, duszność, drgawki, ból w okolicy serca czy w klatce piersiowej. W innych chorobach dany objaw sugeruje prawdopodobieństwo istnienia choroby.

Znajomość znaczenia tych objawów jest kluczem do prawidłowej oceny zagrożenia, do podjęcia właściwych działań w domu lub do szybkiego wezwania wykwalifikowanej pomocy lekarskiej albo do pilnego przewiezienia chorego do szpitala.

B
N
P
Z