Biegunka – termin ten oznacza częste oddawanie z reguły płynnych, półpłynnych, rzadko papkowatych stolców z częstością większą niż 3 razy na dobę. Biegunka to zespół objawów cechujących się zwiększeniem częstości wypróżnień, zawartości wody w kale oraz objętości wypróżnień.

Biegunka powstaje na skutek zaburzeń trawienia, a przede wszystkim dysproporcji między ilością płynów wypijanych i wydzielanych do przewodu pokarmowego soków trawiennych a ich wchłanianiem w jelitach, przy jednoczesnym przyspieszeniu przesuwania się treści jelitowej aż do jej wydalenia na zewnątrz.

Biegunka jest objawem chorobowym znacznie częstszym niż zaparcia. Każda przedłużająca się biegunka stanowi uzasadnione wskazanie do zasięgnięcia porady lekarza. Porada ta jest tym pilniejsza, im bardziej burzliwe jest powstanie biegunki, bardziej dokuczliwe są objawy współtowarzyszące (gorączka, bóle brzucha, bolesne parcie, ogólne osłabienie itd.), większa jest liczba oddawanych stolców w ciągu dnia, bardziej wodnista jest konsystencja tych stolców.

O stopniu zagrożenia świadczy samopoczucie chorego, objawy towarzyszące oraz występowanie biegunki u innych osób.

Niektórym stanom biegunkowym, zwłaszcza spowodowanym zakażeniem bakteryjnym, może towarzyszyć podwyższenie temperatury ciała czyli gorączka, a także wymioty.

Poznaj choroby powodujące biegunkę:

 

-
Wybrane choroby
Porady zdrowotne
Kategorie chorób