Szum w uszach może mieć wiele różnych przyczyn. Najpierw wykluczyć trzeba choroby przewodu słuchowego lub ucha środkowego.  Często szum w uszach wiązać się może z chorobą Meniere’a albo nagłą utratą słuchu. Jego powodem mogą być także zaburzenia krążenia, stres, hałas albo wybuch.
W przypadku gdy szum w uszach utrzymuje się dłużej niż 24 godziny, należy szybko udać się do laryngologa, ponieważ nie należy oczekiwać już poprawy bez pomocy lekarskiej. Szum w uszach o nagłym początku leczony jest podobnie jak nagła utrata słuchu. Terapia uzależniona jest od rozpoznania przyczyny.

Jeśli przyczyna szumu w uszach pozostaje nieznana, wówczas próbować można stosowania różnych technik odprężających albo terapii modyfikującej zachowanie.

Poznaj choroby powodujące szum w uszach:

 

-
Wybrane choroby
Porady zdrowotne
Kategorie chorób