Głuchota i niedosłuch to dwa zaburzenia słuchu, które mają znaczny wpływ na życie człowieka. Głuchota to całkowita utrata zdolności słyszenia, natomiast niedosłuch oznacza zaburzenia w słyszeniu, które utrudniają zrozumienie mowy i innych dźwięków. W obu przypadkach występują poważne problemy społeczne, emocjonalne i komunikacyjne.

W artykule tym omówimy oba te zaburzenia, zwracając uwagę na przyczyny, objawy, metody diagnozowania i leczenia, a także na aspekty społeczne związane z tymi schorzeniami. Celem artykułu jest zwiększenie świadomości na temat problemów związanych z głuchotą i niedosłuchem oraz przedstawienie perspektyw na przyszłość w dziedzinie leczenia i rehabilitacji.

Głuchota

Głuchota to zaburzenie, które charakteryzuje się całkowitą utratą słuchu. Osoba dotknięta tą dolegliwością nie słyszy żadnych dźwięków, co prowadzi do poważnych trudności komunikacyjnych, społecznych i emocjonalnych. Objawy głuchoty obejmują brak reakcji na dźwięki, trudności w mowie i zrozumieniu mowy innych osób, a także problemy z orientacją w przestrzeni.

Głuchota może być spowodowana różnymi czynnikami, w tym chorobami, wypadkami, urazami lub genetycznymi predyspozycjami. Leczenie głuchoty zależy od jej przyczyny. W przypadku chorób, takich jak zapalenie ucha, konieczne jest stosowanie antybiotyków lub innych leków, które pomogą wyleczyć chorobę. W przypadku urazów lub wypadków, zabiegi chirurgiczne mogą być konieczne. W niektórych przypadkach, np. w przypadku głuchoty dziedzicznej, możliwe jest stosowanie aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych.

Typy głuchoty:

 • przewodzeniowa,
 • odbiorcza,
 • starcza,
 • nagły niedosłuch.

Problemy społeczne związane z głuchotą są znaczne. Osoby z tym schorzeniem często czują się izolowane i wykluczone ze społeczeństwa. Nie mogą uczestniczyć w rozmowach z innymi ludźmi, a ich możliwości edukacyjne i zawodowe są ograniczone. Dlatego tak ważne jest zapewnienie wsparcia i pomocy osobom dotkniętym głuchotą, w tym stosowanie specjalnych metod komunikacji, takich jak język migowy.

Niedosłuch

Niedosłuch to zaburzenie słuchu, które charakteryzuje się trudnościami w słyszeniu i zrozumieniu mowy. Osoba z niedosłuchem może słyszeć dźwięki, ale nie jest w stanie ich dokładnie rozróżnić i zrozumieć. Objawy niedosłuchu obejmują m.in. trudności w słyszeniu w głośnych pomieszczeniach, niejasną mowę lub słyszenie szumów i trzasków.

Przyczyny niedosłuchu mogą być różne. Wśród najczęstszych przyczyn znajdują się wiek, choroby (np. cukrzyca, choroba Parkinsona), urazy, przewlekłe narażenie na hałas lub genetyczne predyspozycje. Leczenie niedosłuchu zależy od jego przyczyny. W przypadku chorób konieczne może być stosowanie leków lub terapii. W przypadku urazów lub przewlekłego narażenia na hałas, pomocne mogą być aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe.

Podobieństwa i różnice między głuchotą i niedosłuchem

Podstawową różnicą między głuchotą a niedosłuchem jest to, że w przypadku niedosłuchu osoba słyszy dźwięki, ale ma trudności w ich rozróżnieniu i zrozumieniu. W przypadku głuchoty natomiast osoba nie słyszy żadnych dźwięków.

Oba zaburzenia mają poważny wpływ na jakość życia osoby dotkniętej tymi schorzeniami. Osoby z głuchotą i niedosłuchem często czują się izolowane i mają trudności w komunikacji z innymi ludźmi. Obydwa te zaburzenia wymagają specjalistycznego leczenia i wsparcia ze strony otoczenia.

Perspektywy na przyszłość

W dziedzinie leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu obserwuje się wiele postępów. W ostatnich latach wprowadzono na rynek wiele nowych technologii, w tym aparatów słuchowych i implantów ślimakowych, które mogą znacznie poprawić jakość życia osób z niedosłuchem i niektórymi formami głuchoty. Ważne jest również kształcenie specjalistów w dziedzinie rehabilitacji słuchu oraz zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych tymi zaburzeniami.

OBJAWY GŁUCHOTY

Objawy głuchoty przewodzeniowej:

 • niedosłuch dźwięków o określonym natężeniu
 • lepsza percepcja dźwięków podczas głośniejszej rozmowy.

Objawy głuchoty odbiorczej:

 • zaburzenie słuchu, którego nie można poprawić zwiększeniem intensywności dźwięku, jak ma to miejsce w głuchocie przewodzeniowej.

Objawy głuchoty starczej:

 • powoli postępujący zanik słuchu
 • ubytek słuchu w starszym wieku.

Objawy nagłego niedosłuchu:

 • nagłe, jednostronne zaburzenie słuchu
 • szum
 • dzwonienia w uszach
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi

PRZYCZYNY GŁUCHOTY

Przyczyny głuchoty przewodzeniowej:

 • zaniknięcie światła przewodu słuchowego zewnętrznego
 • przebicie błony bębenkowej
 • zapalenie ucha środkowego
 • niedrożność trąbek słuchowych (Eustachiusza)
 • otoskleroza (choroba otoczki kostnej błędnika).

Przyczyny głuchoty odbiorczej:

 • zaburzenia rozwoju zarodkowego (głuchota odbiorcza wrodzona)
 • zapalenie ucha wewnętrznego.

Przyczyny nagłego niedosłuchu:

 • narażenie na hałas
 • szkodliwe działanie leków i toksyn
 • urazy
 • choroby nowotworowe.

DIAGNOSTYKA GŁUCHOTY

Rozpoznanie głuchoty i niedosłuchu opiera się na badaniu laryngologicznym. Diagnozowanie i leczenie głuchoty i niedosłuchu stanowią duże wyzwanie dla specjalistów z dziedziny medycyny i rehabilitacji. W przypadku niedosłuchu, czasami trudno jest określić jego przyczynę, co utrudnia stosowanie skutecznej terapii. W przypadku głuchoty, nie zawsze możliwe jest przywrócenie pełnej zdolności słyszenia, co prowadzi do konieczności stosowania specjalnych metod komunikacji.

LECZENIE GŁUCHOTY

Przy głuchocie przewodzeniowej trzeba wyeliminować przyczynę utrudniającą odbieranie bodźców dźwiękowych. W leczeniu stosuje się aparaty słuchowe, które odpowiednio wzmacniają dźwięki z zewnątrz i ułatwiają ich przekazywanie do ucha wewnętrznego. Przy głuchocie odbiorczej zaburzenie dotyczy ślimaka lub dróg słuchowych, więc aparaty słuchowe nie poprawią słuchu. Możliwe jest wszczepienie sztucznego ślimaka, aby poprawić przewodzenie dźwięków.

Podsumowanie

Głuchota i niedosłuch to poważne zaburzenia słuchu, które mają duży wpływ na jakość życia osób dotkniętych tymi schorzeniami. Głuchota charakteryzuje się całkowitą utratą słuchu, podczas gdy w przypadku niedosłuchu osoba ma trudności w słyszeniu i rozumieniu dźwięków. Przyczyny tych zaburzeń mogą być różne, w tym wiek, choroby, urazy i przewlekłe narażenie na hałas.

Diagnozowanie i leczenie głuchoty i niedosłuchu stanowią wyzwanie dla specjalistów z dziedziny medycyny i rehabilitacji. Wiele postępów w leczeniu i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu zostało dokonanych w ostatnich latach. Wprowadzenie na rynek nowych technologii, takich jak aparaty słuchowe i implanty ślimakowe, może znacznie poprawić jakość życia osób z niedosłuchem i niektórymi formami głuchoty.

Ważne jest, aby osoby dotknięte tymi zaburzeniami otrzymywały odpowiednie wsparcie i pomoc od swojego otoczenia. Wiele organizacji i stowarzyszeń działa na rzecz osób z zaburzeniami słuchu i oferuje im pomoc w postaci np. szkoleń, porad i terapii. Kluczowe jest również podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów związanych z niedosłuchem i głuchotą oraz ich skutków dla życia codziennego.

Wnioski

Głuchota i niedosłuch to poważne zaburzenia słuchu, które wpływają na jakość życia osób dotkniętych tymi schorzeniami. Przyczyny tych zaburzeń mogą być różne, a diagnozowanie i leczenie stanowią wyzwanie dla specjalistów z dziedziny medycyny i rehabilitacji. Wprowadzenie na rynek nowych technologii i wsparcie ze strony otoczenia mogą znacznie poprawić jakość życia osób z niedosłuchem i niektórymi formami głuchoty. Ważne jest również podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów związanych z zaburzeniami słuchu.

Źródła:
1. World Health Organization. Deafness and hearing loss. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (dostęp: 4 kwietnia 2023).
2. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Hearing loss and older adults. https://www.nidcd.nih.gov/health/hearing-loss-older-adults (dostęp: 4 kwietnia 2023).
3. American Speech-Language-Hearing Association. Types of hearing loss. https://www.asha.org/public/hearing/types-of-hearing-loss/ (dostęp: 4 kwietnia 2023).
4. Lin FR, Yaffe K, Xia J, et al. Hearing loss and cognitive decline in older adults. JAMA Intern Med. 2013;173(4):293-299. doi:10.1001/jamainternmed.2013.1868
5. Choi JS, Betz J, Deal JA, et al. A comparison of self-reported hearing loss and audiometry in a cohort of older adults with and without hearing loss. Ear Hear. 2015;36(6):e290-e294. doi:10.1097/AUD.0000000000000189
6. Davis A, McMahon CM, Pichora-Fuller KM, et al. Aging and hearing health: the life-course approach. Gerontologist. 2016;56 Suppl 2(Suppl 2):S256-S267. doi:10.1093/geront/gnw033
7. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Cochlear implants. https://www.nidcd.nih.gov/health/cochlear-implants (dostęp: 4 kwietnia 2023).
8. American Speech-Language-Hearing Association. Hearing aids. https://www.asha.org/public/hearing/Hearing-Aids/ (dostęp: 4 kwietnia 2023).
9. Lin FR, Niparko JK, Ferrucci L. Hearing loss prevalence in the United States. Arch Intern Med. 2011;171(20):1851-1852. doi:10.1001/archinternmed.2011.506
10. World Health Organization. Global costs of unaddressed hearing loss and cost-effectiveness of interventions. https://www.who.int/publications/i/item/9789241512046 (dostęp: 4 kwietnia 2023).

Więcej z kategorii: Choroby narządu wzroku i zmysłów