Zapalenie błędnika jest procesem zapalnym przebiegającym w uchu wewnętrznym.  Ucho wewnętrzne odpowiedzialne jest za odbieranie wrażeń słuchowych oraz utrzymanie równowagi ciała. Podczas zapalenia może dojść do znacznego uszkodzenia struktur ucha wewnętrznego.

OBJAWY ZAPALENIA UCHA WEWNĘTRZNEGO

Przebieg choroby może mieć charakter ostry (trwa krótko) lub przewlekły (dochodzi do stopniowego niszczenia struktur błędnika i całkowitej głuchoty).

Najczęściej spotykane objawy:

 • zawroty głowy o charakterze wirowania
 • nudności i wymioty
 • zmęczenie i zły stan ogólny
 • pogorszenie słuchu typu odbiorczego, aż do całkowitej utraty słuchu włącznie
 • szum w uszach (o różnym nasileniu)
 • zaburzenia równowagi
 • oczopląs (samoistny w kierunku chorego ucha)
 • gorączka
 • ból okolicy ucha.

PRZYCZYNY ZAPALENIA UCHA WEWNĘTRZNEGO

Można wyróżnić wiele przyczyn zapalenia ucha wewnętrznego, ale najczęściej jest ono wynikiem zakażenia bakteryjnego lub wirusowego, jako powikłanie po zapaleniu ucha środkowego lub zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Do zapalenia błędnika może dojść na skutek urazu mechanicznego (pęknięcia kości skroniowej, urazu głowy ze złamaniem podstawy czaszki). Zapalenie błędnika może powstać jako następstwo zakażenia górnych dróg oddechowych, a następnie drogą wstępującą przez trąbkę słuchową bakterie wnikają do ucha wewnętrznego.

DIAGNOSTYKA

Rozpoznanie zapalenia ucha wewnętrznego opiera się na obserwacji wnętrza przewodu słuchowego przez lekarza specjalistę.

LECZENIE

Wczesne rozpoznanie choroby daje duże szanse na całkowite wyleczenie. Niele-czone zapalenie ucha wewnętrznego prowadzi do poważnych powikłań, takich jak trwałe uszkodzenie narządu równowagi oraz całkowita utrata słuchu. Leczenie polega na stosowaniu antybiotyków. Jeżeli leczenie prowadzone jest szybko i intensywnie, zapobiega to rozwojowi groźnych powikłań. Jeżeli proces zapalny pochodzi z ucha środkowego, podejmuje się najczęściej leczenie chirurgiczne.

PORADY LEKARZA

 NALEŻY:

 • ograniczyć aktywność fizyczną
 • unikać brudu i wilgoci

 NIE NALEŻY:

 • wkładać przedmiotów do ucha
 • płukać ucha po przebytym zapaleniu.
Więcej z kategorii: Choroby narządu wzroku i zmysłów