Krwotok to wypływ krwi o pełnym składzie z układu naczyniowego w wyniku uszkodzenia ściany naczynia. Krwotok może prowadzić do wstrząsu i w odróżnieniu od krwawienia jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia.

Krwotoki można podzielić na:

 • wewnętrzne – krew przedostaje się z narządów wewnętrznych, np. płuc, nerek, żołądka do jam ciała
 • zewnętrzne – krew wypływa na zewnątrz ciała.

Krwotok wewnętrzny jest szczególnie groźny, gdyż często trudny do wykrycia, a wypływająca do jamy ciała krew może, naciskając na różne organy wewnętrzne, spowodować ich uszkodzenie.

Krwotok zewnętrzny najczęściej jest wynikiem urazu, wymaga natychmiastowego zatamowania, gdyż utrata już 1 litra krwi stanowi zagrożenie dla życia poszkodowanego.

Według innego podziału można wyróżnić:

 • krwotok żylny – krew jest ciemnoczerwona, wypływa równomiernie
 • krwotok tętniczy – krew jest jasno-czerwona, dobrze utleniona, tętni
 • krwotok włosowaty – krew płynie z naczyń tętniczo-żylnych.

Najczęściej występujące krwotoki:

 • z płuc
 • z przewodu pokarmowego
 • z dróg rodnych
 • z żylaka zewnętrznego.

W każdym z tych przypadków należy natychmiast wezwać lekarza! Gdy krwotok zostaje zatamowany, dochodzi do utworzenia się skrzepu.

OBJAWY KRWOTOKU

 • ogólne osłabienie
 • przyspieszone i ledwo wyczuwalne tętno (tętno nitkowate)
 • odczucie duszności
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • mroczki przed oczami
 • niepokój
 • szum w uszach
 • zimny pot
 • bladość skóry i błon śluzowych
 • z czasem utrata przytomności.

PRZYCZYNY KRWOTOKU

Krwotok zewnętrzny spowodowany jen najczęściej urazem, w którym dochodzi do rozerwania naczynia krwionośnego i uszkodzenia skóry.

Krwotok wewnętrzny może nastąpić w wyniku urazu, nawet jeśli brak jest jakichkolwiek obrażeń zewnętrznych. Może być też wynikiem choroby.

DIAGNOSTYKA

Miejsce krwawienia wewnętrznego można ustalić za pomocą badań radiologicznych (USG) lub endoskopowych. Jeżeli podejrzewa się krwawienie wewnątrzczaszkowe, trzeba wykonać tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny.

Jak zatamować krwotok z nosa

 1. Pochyl głowę do przodu i zaciśnij palcami skrzydełka nosa.
 2. Na kark albo na grzbiet nosa połóż zimne okłady.
 3. Jeśli po 10 minutach krwotok nie ustanie, udaj się do lekarza.

Jak tamować intensywny krwotok

 1. Poszkodowanego połóż i unieś zranioną kończynę.
 2. Delikatnie oczyść ranę, jednak nie wyjmuj niczego z głębi rany (np. noża, kawałka szkła itp.J.
 3. Uciskaj ranę gazą, bandażem, kompresem itp.; jeśli w ranie tkwią jeszcze jakieś obce ciała, unikaj ich bezpośredniego uciskania.
 4. Utrzymuj ucisk rany, mocno owijając kompres bandażem lub pasami materiału.
 5. Jeśli kompres nasiąknie krwią, nie zdejmuj go, ale połóż następny i mocno go obandażuj.

PORADY LEKARZA

 NALEŻY:

 • w przypadku ostrych i intensywnych krwotoków natychmiast wezwać karetkę.

 NIE NALEŻY:

 • podawać poszkodowanemu płynów ani leków
 • pozostawić opaski uciskowej na ranie dłużej niż 1 godzinę.

Po konsultacji z lekarzem można stosować okłady z soku liści aloesu, który wspomaga gojenie.