Badanie Holtera pozwala na rejestrację pracy serca przez 24 godziny na dobę. Badanie przeprowadzane jest za pomocą specjalnego aparatu. Pacjent może iść z nim do domu i wykonywać codzienne czynności.

Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca w czasie normalnej aktywności badanego (spacer, odpoczynek, zabawa).

Przygotowanie do badania metodą Holtera

Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań.

W trakcie badania nie należy:

  • brać kąpieli i prysznica
  • używać poduszek i kocy elektrycznych
  • manipulować przy aparacie.

Przebieg badania metodą Holtera

Na klatce piersiowej pacjenta przyczepiane są elektrody, połączone z aparatem rejestrującym zapis.

Urządzenie to najczęściej przypinane jest do paska pacjenta. Pozwala to na swobodne poruszanie się. W przypadku występowania jakichkolwiek dolegliwości pacjent może je zasygnalizować specjalnym przyciskiem umieszczonym w aparacie.

Poza tym podczas badania powinien być prowadzony dziennik wykonywanych czynności z dokładnymi godzinami, a także powinny znaleźć się w nim ewentualne dolegliwości, które wystąpiły w czasie badania, również z dokładnie podanym czasem.

Informację o terminie zdjęcia aparatu podaje lekarz. Badanie trwa od 24 do 48 godzin.

Wskazania do badania metodą Holtera

  • ocena leczenia antyarytmicznego
  • ocena czynności rozrusznika
  • diagnostyka choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca.
Więcej z kategorii: Badania diagnostyczne