Badanie Holtera pozwala na rejestrację pracy serca przez 24 godziny na dobę. Badanie przeprowadzane jest za pomocą specjalnego aparatu. Pacjent może iść z nim do domu i wykonywać codzienne czynności.

Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca w czasie normalnej aktywności badanego (spacer, odpoczynek, zabawa).

Przygotowanie do badania metodą Holtera

Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań.

W trakcie badania nie należy:

  • brać kąpieli i prysznica
  • używać poduszek i kocy elektrycznych
  • manipulować przy aparacie.

Przebieg badania metodą Holtera

Na klatce piersiowej pacjenta przyczepiane są elektrody, połączone z aparatem rejestrującym zapis.

Urządzenie to najczęściej przypinane jest do paska pacjenta. Pozwala to na swobodne poruszanie się. W przypadku występowania jakichkolwiek dolegliwości pacjent może je zasygnalizować specjalnym przyciskiem umieszczonym w aparacie.

Poza tym podczas badania powinien być prowadzony dziennik wykonywanych czynności z dokładnymi godzinami, a także powinny znaleźć się w nim ewentualne dolegliwości, które wystąpiły w czasie badania, również z dokładnie podanym czasem.

Informację o terminie zdjęcia aparatu podaje lekarz. Badanie trwa od 24 do 48 godzin.

Wskazania do badania metodą Holtera

  • ocena leczenia antyarytmicznego
  • ocena czynności rozrusznika
  • diagnostyka choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca.

 

EKG wysiłkowe (Próba wysiłkowa)

EKG wysiłkowe (Próba wysiłkowa)
Próba wysiłkowa polega na ocenie zmian w EKG w czasie wysiłku fizycznego. Wiadomo, że zapis EKG zmienia się w czasie ...
Czytaj Dalej

Elektrokardiografia (EKG)

Elektrokardiografia (EKG)
Elektrokardiografia jest to badanie czynności bioelektrycznej serca. Każda żywa komórka serca jest źródłem energii elektrycznej. EKG pozwala na zapis zmian ...
Czytaj Dalej

Ultrasonografia (USG)

Ultrasonografia (USG)
Ultrasonografia jest znaną od wielu lat metodą obrazowania narządów, opartą na zjawisku odbijania fal akustycznych od napotkanych przeszkód. Fale akustyczne ...
Czytaj Dalej

Scyntygrafia

Scyntygrafia
Scyntygrafia jest badaniem opartym na promieniowaniu gamma. Jest jedną z technik obrazowania narządów, a także oceniania ich czynności. W badaniu ...
Czytaj Dalej