Choroba zakaźna to zakażenie, które przenosi się z człowieka na człowieka. Może się szerzyć różnymi drogami, np. przez kontakt bezpośredni (z osoby na osobę), drogą wziewną, przez wkłucie bezpośrednio do organizmu, przez kontakt seksualny lub kontakt śluzówkowy, a także przez owady, które spełniają funkcję nośników.
Choroby zakaźne:

O sposobie szerzenia się zakażenia i jego następstwach decydują głównie właściwości biologiczne drobnoustrojów oraz odporność organizmu człowieka.

Podział zakażeń ze względu na umiejscowienie:

  • zakażenia miejscowe – występują głównie na skórze lub błonach śluzowych
  • zakażenia uogólnione – jeśli bariera w postaci skóry lub błony śluzowej zostanie przełamana, zakażenie zaczyna szerzyć się drogami chłonnymi do węzłów, a z nich drogą naczyń krwionośnych lub chłonnych na cały organizm, prowadząc do zakażenia uogólnionego.

Czynniki chorobotwórcze w chorobach zakaźnych:

  • bakterie – wytwarzają w organizmie czynniki, adhezyny, ułatwiające kolonizację i inwazję bakteryjną oraz jady działające toksycznie na komórki gospodarza; bakterie mogą także blokować mechanizmy odpornościowe organizmu człowieka, poprzez składniki morfologiczne swoich komórek
  • wirusy – posiadają zdolność wewnątrzkomórkowego rozwoju, powodując nasilanie zmian chorobowych w tkankach. W zakażonych komórkach dochodzi głównie do zmian morfologicznych i czynnościowych. Wirusy przenikają do organizmu człowieka najczęściej poprzez drogi oddechowe, układ pokarmowy lub przy udziale przenosicieli pośrednich, np. zwierząt.

Choroby pasożytnicze:

Choroby pasożytnicze rozwijają się w przypadku wniknięcia do organizmu człowieka pasożytów, które wykorzystują organizm ludzki jako środowisko swojego życia i rozwoju. Pobierają one z organizmu człowieka produkty odżywcze oraz zatruwają go własnymi produktami przemiany materii, uszkadzają narządy, a nawet ułatwiają rozwój zakażeń bakteryjnych i wirusowych.

Podział pasożytów ze względu na miejsce bytowania:

  • pasożyty wewnętrzne – bytujące wewnątrz organizmu człowieka, stanowiące około 90% wszystkich pasożytów, np. nicienie, pierwotniaki, tasiemce
  • pasożyty zewnętrzne – bytujące na powierzchni ciała żywiciela, stanowiące około 10% wszystkich przypadków pasożytnictwa, np. kleszcze.

Pasożyty przenoszone są do organizmu człowieka za pośrednictwem pokarmów, ziemi, wody lub za pomocą żywicieli pośrednich, głównie zwierząt, np. bydła, ryb.

Poznaj choroby zakaźne i pasożytnicze:

 

-
Wybrane choroby
Porady zdrowotne
Kategorie chorób