Zez jest to zaburzenie polegające na odchyleniu gałek ocznych od symetrycznego, prawidłowego ich położenia. Powstaje w wyniku osłabienia funkcji mięśni odpowiedzialnych za ruchy gałki ocznej.

Odmiany zeza:

 • zez zbieżny – oko odchyla się w kierunku nosa
 • zez rozbieżny – oko odchyla się w kierunku skroni
 • zez pionowy – gałka oczna odchyla się w górę lub dół
 • zez porażenny – powstaje w wyniku urazu.

OBJAWY ZEZA

 • odchylenie gałek ocznych od prawidłowego ustawienia
 • podwójne widzenie (dotyczy szczególnie zeza pojawiającego się w wieku dojrzałym)
 • niekiedy bóle i zawroty głowy oraz mdłości
 • zmniejszenie ostrości widzenia okiem, które zezuje.

PRZYCZYNY ZEZA

Prawidłowe ruchy gałek ocznych są zależne od działania mięśni oko ruchowych. Umożliwiają one poruszanie się oka w sposób skoordynowany, w dowolnym kierunku. Przyczyną powstania zeza jest najczęściej porażenie jednego z tych mięśni lub nerwów odpowiedzialnych za jego funkcję. Zez może również powstać w wyniku urazu (zez porażenny) lub wad refrakcji, takich jak nadwzroczność lub krótkowzroczność.

U niemowląt (do 6 miesiąca życia) może pojawiać się sporadycznie odchylenie jednego oka w stosunku do drugiego. Wynika to z faktu, że ośrodki odpowiedzialne za koordynację wzrokową nie są jeszcze prawidłowo rozwinięte. Jeżeli zez występuje stale lub po 6 miesiącu życia, należy zgłosić się do lekarza specjalisty w celu wykonania badań i ustalenia leczenia.

DIAGNOSTYKA ZEZA

Aby określić przyczynę oraz rodzaj zeza, należy wykonać badania mające na celu ocenę prawidłowości pracy mięśni gałko-ruchowych oraz prawidłowego odbioru wrażeń wzrokowych.

Podczas badania przeprowadza się najczęściej:

 • ocenę ostrości wzroku
 • badanie wad refrakcji oka
 • ocenę kierunku i stopnia zbaczania oka zezującego
 • badanie widzenia obuocznego
 • ocenę reakcji na światło
 • korektę zbieżności oraz nastawczości.

LECZENIE ZEZA

Jeżeli leczenie zostaje wdrożone szybko, możliwe jest całkowite wyrównanie zeza. W zależności od różnych przypadków zeza:

 • stosuje się specjalne okulary korekcyjne
 • zasłania się sprawniejsze oko, aby zmusić słabsze do pracy
 • wykonuje się ćwiczenia mięśni ocznych (tzw. ortoptyka, która poprawia widzenie obuoczne).

Jeżeli leczenie nie jest wystarczające, wskazany jest zabieg operacyjny. W każdym przypadku stwierdzenia jawnego lub ukrytego zeza u dziecka przez rodziców lub przez lekarza (np. w czasie profilaktycznych badań kontrolnych) dziecko musi być zbadane przez okulistę.

Nieleczony zez powoduje powstanie trwałego niedowidzenia zezującego oka, co na stałe upośledza zdolność widzenia przestrzennego przez dziecko.

PORADY LEKARZA

 NALEŻY:

 • zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią symptomy zeza
 • nosić odpowiednie okulary korygujące
 • zapewnić odpowiednie oświetlenie, aby nie męczyć oczu
 • ćwiczyć mięśnie oczne.

 NIE NALEŻY:

 • nosić okularów niezgodnych z wielkością wady
 • męczyć oczu.
Więcej z kategorii: Choroby narządu wzroku i zmysłów