Zez jest to zaburzenie polegające na odchyleniu gałek ocznych od symetrycznego, prawidłowego ich położenia. Powstaje w wyniku osłabienia funkcji mięśni odpowiedzialnych za ruchy gałki ocznej.

Odmiany zeza:

 • zez zbieżny – oko odchyla się w kierunku nosa
 • zez rozbieżny – oko odchyla się w kierunku skroni
 • zez pionowy – gałka oczna odchyla się w górę lub dół
 • zez porażenny – powstaje w wyniku urazu.

OBJAWY ZEZA

 • odchylenie gałek ocznych od prawidłowego ustawienia
 • podwójne widzenie (dotyczy szczególnie zeza pojawiającego się w wieku dojrzałym)
 • niekiedy bóle i zawroty głowy oraz mdłości
 • zmniejszenie ostrości widzenia okiem, które zezuje.

PRZYCZYNY ZEZA

Prawidłowe ruchy gałek ocznych są zależne od działania mięśni oko ruchowych. Umożliwiają one poruszanie się oka w sposób skoordynowany, w dowolnym kierunku. Przyczyną powstania zeza jest najczęściej porażenie jednego z tych mięśni lub nerwów odpowiedzialnych za jego funkcję. Zez może również powstać w wyniku urazu (zez porażenny) lub wad refrakcji, takich jak nadwzroczność lub krótkowzroczność.

U niemowląt (do 6 miesiąca życia) może pojawiać się sporadycznie odchylenie jednego oka w stosunku do drugiego. Wynika to z faktu, że ośrodki odpowiedzialne za koordynację wzrokową nie są jeszcze prawidłowo rozwinięte. Jeżeli zez występuje stale lub po 6 miesiącu życia, należy zgłosić się do lekarza specjalisty w celu wykonania badań i ustalenia leczenia.

DIAGNOSTYKA ZEZA

Aby określić przyczynę oraz rodzaj zeza, należy wykonać badania mające na celu ocenę prawidłowości pracy mięśni gałko-ruchowych oraz prawidłowego odbioru wrażeń wzrokowych.

Podczas badania przeprowadza się najczęściej:

 • ocenę ostrości wzroku
 • badanie wad refrakcji oka
 • ocenę kierunku i stopnia zbaczania oka zezującego
 • badanie widzenia obuocznego
 • ocenę reakcji na światło
 • korektę zbieżności oraz nastawczości.

LECZENIE ZEZA

Jeżeli leczenie zostaje wdrożone szybko, możliwe jest całkowite wyrównanie zeza. W zależności od różnych przypadków zeza:

 • stosuje się specjalne okulary korekcyjne
 • zasłania się sprawniejsze oko, aby zmusić słabsze do pracy
 • wykonuje się ćwiczenia mięśni ocznych (tzw. ortoptyka, która poprawia widzenie obuoczne).

Jeżeli leczenie nie jest wystarczające, wskazany jest zabieg operacyjny. W każdym przypadku stwierdzenia jawnego lub ukrytego zeza u dziecka przez rodziców lub przez lekarza (np. w czasie profilaktycznych badań kontrolnych) dziecko musi być zbadane przez okulistę.

Nieleczony zez powoduje powstanie trwałego niedowidzenia zezującego oka, co na stałe upośledza zdolność widzenia przestrzennego przez dziecko.

PORADY LEKARZA

 NALEŻY:

 • zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią symptomy zeza
 • nosić odpowiednie okulary korygujące
 • zapewnić odpowiednie oświetlenie, aby nie męczyć oczu
 • ćwiczyć mięśnie oczne.

 NIE NALEŻY:

 • nosić okularów niezgodnych z wielkością wady
 • męczyć oczu.

 

Daltonizm

Daltonizm
Daltonizm jest dziedziczną wadą genetyczną polegającą na nieprawidłowym rozróżnianiu niektórych kolorów. Daltonizm występuje rzadko i prawie zawsze dotyczy mężczyzn. Wada ...
Czytaj Dalej

Jaskra

Jaskra
Jaskra jest chorobą narządu wzroku polegającą na postępującym uszkodzeniu nerwu wzrokowego (neuropatia jaskrowa) w wyniku słabszego ukrwienia nerwu oraz zwiększonego ...
Czytaj Dalej

Zapalenie ucha wewnętrznego

Zapalenie ucha wewnętrznego
Zapalenie błędnika jest procesem zapalnym przebiegającym w uchu wewnętrznym.  Ucho wewnętrzne odpowiedzialne jest za odbieranie wrażeń słuchowych oraz utrzymanie równowagi ...
Czytaj Dalej

Zez

Zez
Zez jest to zaburzenie polegające na odchyleniu gałek ocznych od symetrycznego, prawidłowego ich położenia. Powstaje w wyniku osłabienia funkcji mięśni ...
Czytaj Dalej