Zapalenie przełyku najczęściej pojawia się jako następstwo refluksu, czyli zarzucania kwaśnej treści żołądkowej do przełyku.

Ostry stan zapalny mogą także spowodować żrące płyny (np. ługi, kwasy, detergenty) spożyte przypadkowo lub w celach samobójczych; oparzenia termiczne, ciała obce, pewne choroby ogólnoustrójowe czy np. niedobór żelaza (Zespół Plummera Vinsona).

OBJAWY ZAPALENIA PRZEŁYKU

 • uczucie pieczenia za mostkiem, zwłaszcza w pozycji leżącej i po obfitych posiłkach
 • może pojawić się ból w klatce piersiowej podobny do bólu zawałowego
 • nudności i wymioty
 • trudności w połykaniu
 • uczucie pełności w brzuchu
 • puste odbijanie.

Powikłania mogące wystąpić w przebiegu zapalenia przełyku:

 • owrzodzenie przełyku
 • perforacja (przebicie) przełyku i zapalenie śródpiersia (przestrzeni i narządów znajdujących się w okolicy przełyku)
 • pozapalne zwężenie dolnej części przełyku
 • krwawienie z przełyku
 • przełyk Barretta (pojawienie się w nabłonku przełyku nieprawidłowych komórek, tj. wysp błony śluzowej żołądka w przełyku – jest to stan przedrakowy)
 • rak przełyku.

PRZYCZYNY ZAPALENIA PRZEŁYKU

Główną przyczyną zapaleń przełyku jest choroba refluksowa. Występują one zwykle u osób z osłabioną odpornością. Najczęściej czynnikiem powodującym zapalenia jest grzyb Candida albicans oraz wirusy i paciorkowce.

Pozostałe przyczyny zapaleń:

 • nadużywanie alkoholu
 • infekcje
 • palenie tytoniu
 • uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • uszkodzenie po radioterapii nowotworów okolicy klatki piersiowej
 • oparzenia chemiczne i termiczne
 • choroby ogólnoustrójowe (twardzina układowa, toczeń rumieniowaty układowy, zespół Lyella)
 • wodobrzusze znacznego stopnia.

Czynniki predysponujące do powstawania choroby:

 • nowotwory
 • choroby wyniszczające
 • AIDS
 • leczenie silnymi antybiotykami i sterydami.

DIAGNOSTYKA ZAPALENIA PRZEŁYKU

Podstawowe metody rozpoznania:

 • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego; w tym celu wykonuje się gastroskopię – wąska rurka zakończona kamerą wprowadzana jest do przełyku i żołądka, co umożliwia obejrzenie błony śluzowej przełyku i pobranie wycinków do badania pod mikroskopem
 • zdjęcie RTG klatki piersiowej po wcześniejszym podaniu pacjentowi do wypicia specjalnej papki kontrastowej, która umożliwia lepsze uwidocznienie chorego narządu
 • wykonanie EKG, ponieważ objawy są , podobne do zawału serca i należy wykluczyć tę chorobę.

LECZENIE ZAPALENIA PRZEŁYKU

Podstawą leczenia jest wyeliminowanie czynników, które mogą prowadzić do wystąpienia choroby. Najczęstszą przyczyną zapalenia przełyku jest choroba refluksowa.

Leczenie farmakologiczne lekami:

 • ograniczającymi wydzielanie kwasu solnego w żołądku
 • zobojętniającymi kwas solny i osłaniające błonę śluzową
 • prokinetycznymi, które zwiększają napięcie dolnego zwieracza przełyku, pobudzają perystaltykę przełyku i przyspieszają opróżnianie żołądka
 • przeciwgrzybicznymi, jeśli przyczyną są grzyby
 • przeciwwirusowymi.

Leczenie zazwyczaj nie trwa długo, nie ogranicza się jednak do jednorazowego podania leków. Pacjent powinien udać się do lekarza, aby ten przepisał kolejne leki i kontrolował postępy leczenia.

PORADY LEKARZA

 NALEŻY:

 • unormować masę ciała w przypadku otyłości
 •  podnieść wezgłowie łóżka.

 NIE NALEŻY:

 • pić alkoholu
 • spożywać kofeiny
 • spożywać obfitych posiłków
 • spożywać nadmiernie gorących napojów i posiłków
 • jeść potraw pikantnych, marynowanych, drażniących przełyk
 • palić tytoniu.