Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) jest bardzo rzadkim zaburzeniem, które powoduje śmierć mózgu. Większość pacjentów umiera w ciągu roku od zachorowania. Choroba niszczy komórki mózgowe. Mózg widziany przez mikroskop przypomina gąbkę.

OBJAWY CHOROBY CREUTZFELDTA – JAKOBA

Stan zdrowia chorych bardzo szybko się pogarsza. Objawy są podobne do tych w demencji:

  • uczucie zagubienia,
  • trudności z chodzeniem,
  • skurcze i drżenie mięśni,
  • zmiany osobowości,
  • kłopoty z pamięcią i osadem,
  • problemy ze wzrokiem.

Czasami pacjenci mają problemy ze snem lub popadają w depresję. W późniejszych stadiach choroby często tracą zdolność mówienia lub poruszania się. Mogą również zapadać na zapalenie płuc lub inne infekcje albo w śpiączkę.

PRZYCZYNY CHOROBY CREUTZFELDTA – JAKOBA

Najczęstszą przyczyną są szkodliwe białka, zwane prionami. Takie białka są normalną częścią naszego ciała. Jednak czasami mogą mieć wadliwą budowę. Taki nieprawidłowo zbudowany prion infekuje mózg i niszczy komórki mózgowe. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje.

DIAGNOZA CHOROBY CREUTZFELDTA – JAKOBA

Nie ma jednego badania na CJD. Lekarze diagnozują chorobę na podstawie objawów. Jedną z oznak tej choroby jest to, że objawy szybko się pogarszają. Lekarze mogą wykorzystać:

  • rezonans magnetyczny – lekarze mogą zobaczyć, jak postępują zmiany w mózgu,
  • EEG – mierzy aktywność elektryczną w mózgu,
  • nakłucia z odcinku lędźwiowego kręgosłupa – lekarze używają długiej, bardzo cienkiej igły, aby wyciągnąć część płynu z kręgosłupa i sprawdzić pewne białka.

LECZENIE CHOROBY CREUTZFELDTA – JAKOBA

Nie ma żadnych konkretnych metod leczenia tej choroby. Naukowcy przetestowali kilka leków, ale żaden nie spowolnił ani nie zatrzymał choroby. Lekarze mogą przepisywać leki przeciwbólowe na objawy. Leki rozluźniające mięśnie lub antynapadowe mogą zapobiec sztywności. Pacjenci w późniejszym stadium choroby potrzebują całodobowej opieki.