Badania histopatologiczne stanowią ważną część współczesnej medycyny. Umożliwiają dokładną ocenę mikroskopową materiału biologicznego pobranego od pacjenta. Dzięki temu specjaliści mogą z dużym prawdopodobieństwem sprawdzić, czy badane tkanki są patologiczne i zmienione chorobotwórczo oraz w jakim stopniu zaawansowania znajduje się choroba.

Wskazania do badań histopatologicznych

Biopsję wykonuje się najczęściej po stwierdzeniu guza, stwardnienia lub zmiany dermatologicznej, których pochodzenie nie jest wiadome. Na ogół materiał biologiczny pobiera się z piersi, tarczycy, światła jelita, wątroby lub węzłów chłonnych, poddając go ocenie pod kątem diagnostyki nowotworów. W przypadku kobiet częstym badaniem jest cytologia, czyli pobranie komórek szyjki macicy za pomocą specjalnej szczoteczki, a następnie odesłanie ich do laboratorium. Wśród wskazań do badania histopatologicznego znajdują się m.in.:

  • podejrzenie oraz rozpoznawanie chorób nowotworowych;
  • śledzenie postępu procesu chorobowego oraz efektów leczenia;
  • podejrzenie choroby z autoagresji, np. łuszczycy lub celiakii;
  • przewlekłe choroby zapalne jelit, np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego;
  • pojawienie się zgrubień podskórnych, np. w okolicy piersi u kobiet lub węzłów chłonnych;
  • obecność krwi w kale.

Wspomnianą cytologię wykonuje się jako badanie profilaktyczne pod kątem diagnostyki nowotworu szyjki macicy. Rekomenduje się jego coroczne wykonanie. Pobranie materiału biologicznego do badań może mieć miejsce również podczas kolonoskopii, gastroskopii, a nawet badania USG.

Jak przygotować się do badania histopatologicznego?

Choć istnieje wiele rodzajów biopsji, zwykle nie ma konieczności specjalnego przygotowywania się do badania histopatologicznego. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza przeciwkrzepliwych, a kobiety powinny poinformować o ewentualnej ciąży. Jeśli planowane jest znieczulenie, konieczne staje się zgłoszenie wszystkich alergii i nadwrażliwości na leki.

Badanie histopatologiczne jest bezpieczne i cieszy się wysoką skutecznością. Na wyniki czeka się od 3 do 10 dni, w zależności od wielkości ocenianego materiału oraz placówki. Czas ten obejmuje przygotowanie pobranych tkanek do oceny mikroskopowej, odpowiednie preparowanie ich oraz porównanie z tkankami zdrowymi. Aby tego dokonać korzysta się ze specjalistycznego sprzętu. Wyniki badania powinien zinterpretować lekarz.

Znaczenie badania histopatologicznego w medycynie

Badanie histopatologiczne dostarcza wiele cennych informacji o strukturze tkanek i typie zaangażowanych w proces chorobowy komórek. Szerokie spektrum barwień i technologii daje wiele możliwości różnicowania oraz stawiania diagnozy. Dzięki wynikom można określić rokowania pacjenta oraz dobrać optymalne metody leczenia. Ma to duże znaczenie szczególnie w chorobach nowotworowych, gdzie na podstawie biopsji stwierdza się, czy nowotwór ma łagodny czy złośliwy przebieg. Wczesne wykrycie choroby zwiększa rokowania pacjenta i chroni przed powikłaniami.

Źródło informacji: https://kawaska.pl/produkt-kategoria/histopatologia/

Polecane artykuły