Daltonizm jest dziedziczną wadą genetyczną polegającą na nieprawidłowym rozróżnianiu niektórych kolorów. Daltonizm występuje rzadko i prawie zawsze dotyczy mężczyzn. Wada ta jest przenoszona w obrębie jednego pokolenia (np. z dziadka na wnuka).

Trzy zasadnicze grupy nierozróżniania barw:

 • ślepota na barwę czerwoną
 • ślepota na barwę zieloną
 • ślepota na barwę niebieską

Znacznie częściej występują przypadki częściowego niedowidzenia poszczególnych barw. W skrajnych przypadkach daltonista nie odróżnia żadnych kolorów oraz widzi jedynie biel, czerń i odcienie szarości.

OBJAWY DALTONIZMU

Objawy zależą od typu daltonizmu. Najczęściej występuje:

 • zaburzenie w postrzeganiu i rozróżnianiu poszczególnych barw
 • mylenie poszczególnych kolorów
 • dostrzeganie barw z różną intensywnością
 • problem z określeniem nazwy koloru
 • częste zmęczenie wzroku (przy patrzeniu na intensywne kolory).

DIAGNOSTYKA DALTONIZMU

Daltonizm wykrywa się na podstawie badań, przy użyciu barwnych tablic pseudoizochromatycznych. Tablice przedstawiają różnobarwne punkty, tworząc cyfry lub litery, które pacjent ma za zadanie rozróżnić. Osoba bez zaburzeń widzenia odczytuje bezbłędnie każdą z plansz. W razie konieczności wykonuje się dokładniejsze badania.

LECZENIE DALTONIZMU

Ponieważ przyczyna wady nie jest znana, nie opracowano metody jej korekcji. W przypadku osób niedowidzących określonych barw można rozważyć zastosowanie specjalistycznych soczewek korygujących, zaopatrzonych w specjalną warstwę.

Soczewki te są tak zaprojektowane, aby umożliwić zmianę wiązki promieni świetlnych padających na siatkówkę. Pozwala to osobie z daltonizmem prawidłowo rozróżniać barwy.

W większości przypadków daltonizmu częściowego (niedowidzenia barw) możliwa jest korekta widzenia barw. Częściowy daltonizm nie stanowi przeszkody w prowadzeniu pojazdów, ponieważ osoby nierozróżniające barwy świateł potrafią zauważyć ich ułożenie i zmianę na sygnalizatorze. Jednak niektórzy daltoniści nie mogą wykonywać zawodów wymagających bezbłędnego rozpoznawania barw.

PORADY LEKARZA

 NALEŻY:

 • udać się po poradę do lekarza specjalisty
 • zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów.

 NIE NALEŻY:

 • wykonywać zawodów wymagających bezbłędnego rozpoznawania barw.
Więcej z kategorii: Choroby narządu wzroku i zmysłów