Echokardiografia jest badaniem serca, w którym wykorzystuje się zjawisko echa ultradźwięków. Umożliwia ono m.in. ocenę budowy i funkcjonowania zastawek, dokonanie pomiarów pracy komór czy diagnostykę wad serca. Echokardiografia jest badaniem bezinwazyjnym oraz całkowicie bezpiecznym, dzięki czemu może być wielokrotnie powtarzana. Na czym polega i kiedy wykonuje się USG serca?

Badanie echokardiograficzne

Zjawisko echa ultradźwięków umożliwia przeprowadzenie badania serca w różnym zakresie. Służy do oceny jego struktur anatomicznych, a także kurczliwości mięśnia sercowego. Pozwala na weryfikację budowy i pracy zastawek wewnątrzsercowych oraz sprawdzenie przepływu krwi w obrębie komór i przedsionków serca. Echokardiografia może posłużyć do oceny stanu naczyń krwionośnych, takich jak żyły, tętnica czy aorta. Echo serca przeprowadzane jest celem wykrycia przebytego zawału, nowotworu serca, obecności skrzepliny czy płynu w osierdziu.
W ramach NFZ badanie to wykonać można po uzyskaniu skierowania od kardiologa. Najczęściej przeprowadzana jest echokardiografia przezklatkowa TTE. Jeżeli nie da ona pewnej diagnozy, istnieje możliwość zlecenia wykonania echokardiografii przezprzełykowej TEE. Stosunkowo nową techniką jest tkankowa echkardiografia dopplerowska, którą stosuje się w diagnostyce chorób serca.

Wskazania do echa serca metodą przezklatkową

Podstawowym wskazaniem do echokardiografii są poważne schorzenia, np. choroba niedokrwienna serca, choroba zakrzepowo-zatorowa, zapalenie wsierdzia, zapalenie mięśnia sercowego czy zawał mięśnia sercowego. Badanie wykonywane przez klatkę piersiową stosuje się najczęściej. Wskazaniem do niego są powikłania związane z chorobą niedokrwienną oraz zawalem serca. Ultrasonograf umożliwia monitorowanie efektów leczenia. Echokardiografia przezklatkowa znajduje zastosowanie także w diagnostyce stanów nadciśnienia tętniczego, będącego jednym z najbardziej powszechnych schorzeń cywilizacyjnych.
Echo jest bardzo pomocne przy wykrywaniu zaburzeń rytmu serca, szmerów czy bólów w klatce piersiowej. Badanie to okazuje się niezastąpione w obserwacji niewydolności, m.in. niedokrwiennej, metabolicznej i zapalnej. USG serca znajduje zastosowanie także w ocenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu i budowie większych naczyń tętniczych. Wskazaniem do badania jest ponadto podejrzenie tętniczego nadciśnienia płucnego. Echokardiografia umożliwia diagnostykę wad wrodzonych serca jako przyczyn nadciśnienia płucnego.

Wskazania do echokardiografii metodą przezprzełykową

Echo przezprzełykowe wykonuje się u pacjentów, u których przezklatkowy obraz nie umożliwia jednoznacznej oceny. Metoda ta znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy występuje podejrzenie rozwarstwienia aorty. Echokardiografia techniką przezprzełykową sprawdza się przy zagrożeniu wystąpienia skrzepliny w jamach serca. Taka forma diagnostyki stosowana jest też w przypadku zapalenia wsierdzia. Przezprzełykowe USG serca sprawdza się ponadto w sytuacji, gdy występują problemy z prawidłowym funkcjonowaniem zastawek.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Norax Medical, dystrybutorem nowoczesnego sprzętu medycznego i weterynaryjnego.