Zawód pielęgniarza to praca wymagająca wielu umiejętności i poświęceń. To także zajęcie bardzo stabilne, bo zapotrzebowanie na pielęgniarzy stale rośnie – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nic dziwnego, nasze społeczeństwo się starzeje, a ilość wykfalifikowanych pracowników nie jest duża. Pielęgniarka może liczyć na pracę zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych.

Jak zostać pielęgniarzem lub pielęgniarką?

Wolnych etatów nie brakuje – aktualna praca dla pielęgniarek to dziesiątki ogłoszeń na różne stanowiska, w całej Polsce. Jakie warunki trzeba spełniać, by móc ubiegać się o zatrudnienie w tym charakterze? Przede wszystkim – niezbędne jest odpowiednie, kierunkowe wykształcenie.

Studia pielęgniarskie

Potrzebne będą studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo, które trwają minimum trzy lata (licencjat). Studia można ukończyć w trybie dziennym lub zaocznym, zarówno na uczelni państwowej, jak i prywatnej. Studia pielęgniarskie obejmują szereg zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym nauki o medycynie i kulturze fizycznej. Przyszli pielęgniarze poznają również wszelkie normy i standardy, obowiązujące w tym zawodzie.

Czy można podjąć pracę pielęgniarki bez studiów?

Obecnie nie. Reguluje to ustawa z 2005 roku o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którą osoby chcące pracować w zawodzie pielęgniarza muszą posiadać dyplom studiów wyższych, właśnie na kierunku pielęgniarstwo. Po ukończeniu studiów absolwent może uzyskać prawo do wykonywania zawodu, oczywiście pod warunkiem spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim, przyszli pielęgniarze i pielęgniarki muszą być w pełni zdolni do podjęcia zawodu (zarówno pod kątem prawnym, jak i z uwzględnieniem dobrego stanu zdrowia).

Pielęgniarki z licencjatem mogą podjąć dalsze kształcenie na studiach magisterskich oraz później na dwuletnim stażu dla osób z tytułem magistra. Daje to możliwość uzyskania specjalizacji, na przykład w kierunku pielęgniarstwa chirurgicznego, onkologicznego, kariologicznego, diabetologicznego, psychiatrycznego i nie tylko.

Warto zaznaczyć, że osoby, które podjęły pracę pielęgniarki przed 2005 rokiem, nie utraciły prawa do wykonywania zawodu.

W jaki sposób zweryfikować osobę ubiegającą się o pracę pielęgniarza?

Podobnie, jak w przypadku fizjoterapeutów, powstał Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, prowadzony przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Gromadzone są w nim dane osób, które posiadają prawo do wykonywania zawodu.

Jakie umiejętności posiada pielęgniarka?

Zna profilaktykę chorób, potrafi zapewnić świadczenia pielęgniarskie, które chronią i poprawiają zdrowie pacjentów, sprawnie ocenia stan zdrowia pacjenta i potrafi współpracować z zespołem medycznym.

Gdzie może pracować pielęgniarka lub pielęgniarz?

Wachlarz możliwości jest szeroki. Począwszy od szpitali i oddziałów ratunkowych, poprzez uzdrowiska, sanatoria, domy opieki, ośrodki opieki, a skończywszy na żłobkach, przedszkolach i zakładach leczenia. Nie da się ukryć, że obecnie zapotrzebowanie na osoby pracujące w tym zawodzie jest ogromne, a będzie jeszcze większe. Wykwalifikowane pielęgniarki mogą dobrać dla siebie ofertę satysfakcjonującą pod kątem miejsca i zarobków.

Jakie cechy powinna posiadać pielęgniarka?

Bez wątpienia, zawód pielęgniarza jest szczególnie trudny i wymagający. Każdego dnia osoby pracujące w szpitalach i innych placówkach będą musiały wspierać pacjentów, walczących z bólem i wieloma problemami zdrowotnymi. To jednak nie wszystko: pielęgniarki tworzą zespół z lekarzami, ich praca jest dla nich nieoceniona. To stanowisko pracy, które bywa wielofunkcyjne, wymaga zaangażowania, dobrej organizacji, ale też ogromnej empatii i cierpliwości.

Pielęgniarze muszą być silni psychicznie, w przeciwnym razie zwyczajny dzień pełen obowiązków może się okazać zbyt dużym wyzwaniem. Zawód pielęgniarki to swoiste powołanie – bardzo potrzebne i ratujące ludzkie życie.

Polecane artykuły