Hiperglikemia (przecukrzenie) jest stanem, w którym poziom glukozy we krwi przekracza wartości uznawane za prawidłowe.

Zwykle hiperglikemia trwa krótko i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jeżeli jednak epizody hiperglikemii występują często oraz trwają długo, mogą być bardzo niebezpieczne dla organizmu. Na skutki hiperglikemii narażone są szczególnie osoby chore na cukrzycę. Nieleczone, umiarkowane okresy podwyższonego poziomu glukozy mogą prowadzić do groźnych powikłań.

OBJAWY HIPERGLIKEMII

Objawy hiperglikemii przypominają wczesne symptomy cukrzycy. Należą do nich:

 • zwiększone pragnienie
 • uczucie zmęczenia, senności
 • oddawanie dużych ilości moczu
 • wzmożone łaknienie
 • wymioty.

Przy ciężkiej hiperglikemii dochodzi do śpiączki, a chory musi być leczony w warunkach szpitalnych.

PRZYCZYNY HIPERGLIKEMII

Do hiperglikemii dochodzi w wyniku:

 • spożycia zbyt obfitego posiłku
 • braku ćwiczeń fizycznych
 • nieodpowiedniego stosowania leków przeciwcukrzycowych lub insuliny (w przypadku chorych na cukrzycę)
 • nadmiernego stresu
 • innych chorób, najczęściej infekcji z towarzyszącą gorączką
 • stosowania leków zwiększających stężenie glukozy.

DIAGNOSTYKA HIPERGLIKEMII

Diagnostyka opiera się na mierzeniu regularnie poziomu glukozy we krwi i utrzymywaniu jej stężenia w granicach wartości prawidłowych.

W przypadku ciężkiej hiperglikemii:

 • wykonuje się badania moczu
 • oznacza się poziom glukozy oraz ciał ketonowych (związki pochodzące z metabolizmu tłuszczów).

Utrzymujący się podwyższony poziom glukozy może być wynikiem rozwoju cukrzycy.

PORADY LEKARZA

 NALEŻY:

 • często badać poziom glukozy przy użyciu glukometru
 • stosować się do zaleceń lekarza i przyjmować insulinę lub leki przeciwcukrzycowe
 • regularnie wykonywać ćwiczenia fizyczne

 NIE NALEŻY:

 • zapominać o regularnych posiłkach
 • zapominać o konieczności picia dużej ilości płynów (2-3 litry dziennie) w przypadku przeziębienia.