Do powstania ciąży mnogiej dochodzi, gdy w czasie owulacji dojdzie do uwolnienia z jajnika (jajników) więcej niż jednej komórki jajowej, które zostaną zapłodnione, i w których następnie rozwijają się osobno dwa zarodki (mamy wtedy do czynienia z tzw. ciążą bliźniaczą jednojajową).

Prawdopodobieństwo powstania ciąży mnogiej określa reguła Hellina: 1:85 (x-1) gdzie x oznacza ilość płodów. Wynika z tego, że np. ciąża bliźniacza po-wstaje raz na 85 ciąż, a trojacza raz na 7225 ciąż.

Najczęstszą odmianą ciąży mnogiej jest ciąża bliźniacza. Rozróżnia się bliźniaki jednojajowe (genetycznie jednakowe) oraz bliźniaki dwujajowe (genetycznie różne). Częstość występowania ciąż bliźniaczych monozygotycznych (jednojajowych) jest niższa niż dizygotycznych (dwu jajowych) i wynosi 25% wszystkich ciąż bliźniaczych.

Objawy nasuwające podejrzenie istnienia ciąży mnogiej

  • nadmiernie duży obwód brzucha w stosunku do trwania ciąży (pod koniec ciąży ponad 100 cm)
  • wyższe niż oczekiwane dla czasu trwania ciąży położenie dna macicy
  • stwierdzenie licznych „części drobnych” płodu w badaniu przez położnika
  • żywe ruchy wyczuwane w różnych częściach macicy jednocześnie
  • wysłuchiwanie tonów serca dwóch płodów.

Każda ciąża bliźniacza jest potencjalnie ciążą podwyższonego ryzyka dla matki i dzieci. Wynika to z faktu, że bardzo rozciągnięta macica powoduje większe nasilenie dolegliwości ciążowych niż w ciąży jednopłodowej oraz kurczy się słabiej podczas porodu.

Częstość nieprawidłowości rozwojowych u płodów bliźniaczych jest także wyższa; istnieją ponadto wady płodowe charakterystyczne tylko dla bliźniąt monozygo-tycznych (np. zespół przetoczenia krwi między bliźniętami, zroślaki – „bliźnięta syjamskie”).

Poród w ciąży mnogiej

Poród w ciąży mnogiej w około 50% przypadków przebiega samoistnie, w pozostałych 50% nieodzowne jest wykonanie cięcia cesarskiego.

Z uwagi na to, że w macicy rozwijają się dwa organizmy potomne, a ilość substancji odżywczych jest niewystarczająca, często noworodki z ciąż mnogich mają niską masę urodzeniową, częstsze są też przypadki wcześniactwa. Ma to przełożenie na ich późniejszy rozwój, m.in. usposabiając do infekcji.

Dlatego też w przypadku zdiagnozowania ciąży mnogiej kobieta ciężarna musi jeszcze bardziej dbać o siebie, mając na uwadze zdrowie rosnących w jej brzuchu dzieci.

Należy pamiętać, iż w każdym przypadku ciążę stwierdza lekarz ginekolog na podstawie badania ginekologicznego oraz badań dodatkowych. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zgłosić się do lekarza – on rozstrzygnie tę kwestię.

Ciążę zaawansowaną rozpoznaje się na podstawie wysłuchiwania czynności serca płodu, wyczuwania części płodu, oglądania i wyczuwania ruchów płodu oraz stwierdzonego badaniem powiększenia macicy.

 

Poronienie – jakie są objawy oraz przyczyny?

Przyczyny poronienia
Poronienie jest to przedwczesne ukończenie ciąży wskutek wydalenia obumarłego jaja płodowego przed upływem 22 tygodnia ciąży. Jest to okres, przed ...
Czytaj Dalej

Gimnastyka w ciąży

Gimnastyka w ciąży
Aktywność fizyczna, wbrew pokutującym w społeczeństwie opiniom, jest bardzo potrzebna w trakcie ciąży. Jednak należy zachować umiar i nie forsować ...
Czytaj Dalej

Najczęstsze choroby i dolegliwości wieku dziecięcego

Najczęstsze choroby i dolegliwości wieku dziecięcego
KOLKA Jest to bardzo częsta dolegliwość, pojawiająca się w pierwszych trzech miesiącach tycia dziecka (tzw. kolka trzech miesięcy). Objawy kolki ...
Czytaj Dalej

Leki a ciąża – jakie leki są bezpieczne w trakcie ciąży?

Leki w ciąży
Okres ciąży, związanych z nią problemów oraz dbałość o prawidłowy rozwój płodu powodują stałe bądź doraźne przyjmowanie różnych preparatów. Obowiązuje ...
Czytaj Dalej