Tętno u dorosłego mierzymy:

1. Na dużych tętnicach, np. na tętnicy:

 • szyjnej wewnętrznej,
 • biodrowej
 • udowej

2. Na mniejszych, np. na tętnicy:

 • pachowej
 • ramiennej
 • łokciowej
 • promieniowej
 • grzbietowej stopy.

U małych dzieci wykorzystuje się tętnicę:

 • pachową
 • ramienną
 • promieniową
 • biodrową
 • udową.

Podczas jednego skurczu u dorosłego człowieka serce wypycha do tętnic około 70 ml krwi (objętość wyrzutowa). W skali 1 minuty można obliczyć tzw. rzut minutowy, nazywany również objętością minutową.

Rzut minutowy = objętość wyrzutowa x częstość skurczów na 1 minutę

Przykład: tętno kobiety wynosi 70 u/ min. W związku z czym jej rzut minutowy będzie równy 70 ml x 70 u/min = 4900 ml krwi, a więc około 5 litrów krwi w spoczynku.

Krew krąży w naczyniach dzięki odpowiedniemu ciśnieniu, które zmienia się w zależności od tego, czy następuje skurcz serca czy też jego rozkurcz.

Przy skurczu serca ciśnienie jest wyższe (tzw. skurczowe) i wynosi w warunkach prawidłowych 120 mm Hg (milimetry słupa rtęci), natomiast przy rozkurczu jest niższe (tzw. rozkurczowe) i wynosi w warunkach prawidłowych 70 mm Hg.

Zapis wartości ciśnienia opiera się na metodzie wynalezionej przez Korotkowa, a opracowanej przez Riva-Rocci (stąd RR): RR = 120/70 mm Hg.