Anestezjolog to lekarz, który zajmuje się aplikowaniem pacjentowi znieczulenia, a także monitorowaniem jego parametrów życiowych w trakcie operacji. Innymi słowy: dba i czuwa nad bezpieczeństwem pacjenta w czasie zabiegu. Dodatkowo do zadań anestezjologa należy także opieka nad chorym w okresie okołooperacyjnym, przede wszystkim zwalczanie bólu pooperacyjnego. Do pierwszego kontaktu z tym lekarzem dochodzi najpóźniej dzień przed planowanym zabiegiem – wtedy anestezjolog przeprowadza wywiad z pacjentem, by przygotować go do operacji.

Jakie pytania zadaje anestezjolog w trakcie wywiadu?

Najważniejsze pytania, jakie anestezjolog zadaje pacjentowi przed operacją, dotyczą przebytych chorób (zwłaszcza tych związanych z pracą serca, płuc i ośrodkowego układu nerwowego), przyjmowanych leków, alergii, obciążeń genetycznych, a także historii wcześniejszych zabiegów, w szczególności ewentualnych powikłań związanych z zastosowaną narkozą. Ta wiedza pomoże mu podjąć właściwą decyzję dotyczącą doboru rodzaju znieczulenia, co zapewni pacjentowi maksymalne bezpieczeństwo podczas operacji.

Jakich informacji udziela anestezjolog w trakcie wywiadu?

Wywiad pozwala anestezjologowi lepiej poznać stan zdrowia pacjenta i ocenić jego kwalifikacje do konkretnego rodzaju znieczulenia, a także udzielić mu wszystkich niezbędnych informacji i zapewnić komfort psychiczny przed zbliżającym się stresującym wydarzeniem, jakim bez wątpienia jest operacja. Dlatego podczas rozmowy anestezjolog nie skupia się wyłącznie na zadawaniu pytań, ale też dokładnie objaśnia jak będzie wyglądało przygotowanie do zabiegu i postępowanie pooperacyjne.

Co, oprócz wywiadu, obejmuje konsultacja anestezjologiczna?

Sport-Klinika dba o najlepsze możliwe przygotowanie do zabiegu, dlatego nasz anestezjolog nie tylko przeprowadza wywiad z pacjentem, ale też w razie potrzeby zleca dodatkowe badania, a niekiedy kieruje również na konsultacje z innymi lekarzami. Dokładnie jest to opisane na https://www.sport-klinika.pl/zabiegi/anestezjologia/. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań po znieczuleniu. Sport-Klinika stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu, dlatego konsultacja anestezjologiczna w naszej klinice jest zawsze kompleksowa.

Polecane artykuły