Zapalenie mózgu jest ostrą i ciężką infekcją tkanki mózgowej. Choroba ta łączy się z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Niektórzy autorzy „często opisują wspólnie obie choroby, gdyż zapalenie mózgu może być następstwem zapalenia opon, i odwrotnie.

Zapalenie mózgu występuje dużo rzadziej niż zapalenie opon. W ostatnich latach notuje się w Polsce około 750 zachorowań rocznie.

Jedną z postaci zapalenia mózgu jest od-kleszczowe zapalenie mózgu powodowane przez wirusa przenoszonego przez kleszcze. Istnieje jednak możliwość zaszczepienia się przeciwko temu wirusowi i chociaż choroba nie występuje zbyt często, zaleca się szczepienia ochronne osobom szczególnie narażonym na ukąszenie przez kleszcze, czyli leśnikom, stacjonującemu wojsku, rolnikom, turystom oraz uczestnikom obozów i kolonii.

OBJAWY ZAPALENIA MÓZGU

Zapalenie mózgu ma wiele objawów wspólnych z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, szczególnie w przypadku ich zajęcia (często w przebiegu zapalenia mózgu zajęte są także opony):

  • przed wystąpieniem choroby pojawiają się ogólne objawy infekcji, jak gorączka, bóle mięśni czy złe samopoczucie
  • bóle głowy
  • gorączka (niekiedy tylko stany podgorączkowe lub prawidłowa ciepłota ciała)
  • nudności i wymioty
  • objaw sztywności karku.

Pojawiają się też objawy wyróżniające zapalenie mózgu, związane z ogniskowym zajęciem tkanki mózgowej:

  • często drgawki i napady padaczkowe
  • zaburzenia świadomości, podsypianie, a nawet śpiączka
  • mogą też pojawić się niedowłady, zaburzenia mowy.

PRZYCZYNY ZAPALENIA MÓZGU

Najczęstszą przyczyną zapalenia mózgu są wirusy, chociaż chorobę tę mogą także powodować bakterie i (rzadko) grzyby. Infekcja może przejść z opon mózgowo-rdzeniowych na mózg, chociaż zdarzają się też postaci od początku rozwijające się w tkance mózgowej.

DIAGNOSTYKA ZAPALENIA MÓZGU

Podobnie jak w przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ważnym badaniem w zapaleniu mózgu jest ocena płynu mózgowo-rdzeniowego. Opis sposobu pobierania i najważniejszych parametrów płynu znajduje się w rozdziale poświęconym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Ponadto w zapaleniu mózgu należy wykonać tomografię komputerową (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI) głowy, celem zobrazowania zmian w mózgu. Pomocne może być również badanie elektrycznej czynności mózgu (encefalografia, EEG).

W przypadku zapalenia mózgu spowodowanego przez wirusy rozstrzygające są badania metodami I biologii molekularnej (PCR) pozwalające ustalić obecność wirusa oraz jego typ. Rutynowo są też wykonywane inne podstawowe badania krwi i moczu, jak morfologia krwi czy OB.

LECZENIE ZAPALENIA MÓZGU

Chory na zapalenie mózgu zawsze wymaga leczenia na oddziale chorób zakaźnych. Leczenie jest na ogół długotrwałe, a stan chorego ciężki. Czasami po wyzdrowieniu pozostają trwałe ubytki neurologiczne.

 

Omdlenie

Omdlenie
Omdlenie to krótkotrwała utrata przytomności spowodowana przejściowym zmniejszeniem przepływu krwi przez mózg. Występuje nagle, a świadomość powraca zwykle samoistnie. Utracie ...
Czytaj Dalej

Zawroty głowy (Zaburzenia równowagi)

Zawroty głowy (Zaburzenia równowagi)
Zawroty głowy należą do jednych z częstszych dolegliwości, podobnie jak bóle głowy czy kaszel. Odczuwane są najczęściej jako wrażenie ruchu ...
Czytaj Dalej

Stwardnienie Rozsiane (SM)

Stwardnienie Rozsiane (SM)
Stwardnienie rozsiane, określane też (Skrótem SM od łacińskiej nazwy choroby sclerosis multiplex), jest chorobą układu nerwowego polegającą na lokalnie występujących ...
Czytaj Dalej

Otępienie

Otępienie
Otępienie to zespół objawowy spowodowany chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym i postępującym, charakteryzujący się licznymi zaburzeniami funkcji poznawczych, takich ...
Czytaj Dalej