Metoda Feldenkraisa – szczególnie w sytuacjach stresowych zdajemy się na ruchy ciała, które przebiegają bez udziału naszej świadomości. W przeciwnym wypadku zbyt łatwo ulegalibyśmy zablokowaniu. Często jednak powoduje to, że nasze mięśnie zbytnio się napinają, a ruchy tracą płynność. Nasze ciało reaguje nieświadomie w ten sposób, a ze wzrostem napięcia trąd na elastyczności ruchów. Także długotrwałe kryzysy emocjonalne, uczucie smutku czy depresje psychiczne oddziałują na postawę ciała i jego ruchy: zaczynamy się zginać i coraz mniej się poruszamy.

Jak działa metoda Feldenkraisa?

Ćwiczenia ciała wykonywane w ramach metody Feldenkraisa mają za zadanie podniesienie poziomu świadomości własnego ciała oraz przekazywanie nam uczucia, że jesteśmy zdolni do wykonywania nowych czynności. Dzięki ćwiczeniom możemy doświadczyć bliskiego związku, jaki zachodzi między ruchem (motoryka) a psychiką. Możemy nauczyć się również, w jaki sposób w sytuacjach stresu zwracać na to szczególną uwagę. Z tego powodu metoda ta jest szczególnie przydatna u osób z wadami postawy.

Ruch a samoświadomość – 2 zasady

Metoda Feldenkraisa opiera się na dwóch podstawowych zasadach:

  1. Pierwsza z nich to świadomość przez ruch: w ramach ćwiczeń grupowych można opanować umiejętność poruszania się i jednoczesnej dokładnej samoobserwacji. Prowadzący kurs udziela wskazówek, w jaki sposób się poruszać, a przy tym również na co zwrócić szczególną uwagę.
  2. Druga zasada to integracja funkcjonalna – jest metodą nauczania bez słów. W tym przypadku osobę biorącą udział w kursie za pomocą delikatnych, niemal nieodczuwalnych dotknięć uczy się innego sposobu poruszania się. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie pewnych zakodowanych schematów poruszania się i zachowania, co prowadzi do ich uzupełnienia lub zmiany.

Ćwiczenie Feldenkraisa do szybkiego wykonania

Za pomocą tego krótkiego, pozornie niepotrzebnego ćwiczenia można się zorientować, jak bardzo raz nauczone schematy poruszania się są nieświadomie stosowane w nowych sytuacjach, zupełnie bez zastanowienia, czy mają one w tej sytuacji jakiś sens.

1. Podnieś prawe ramię na wysokość ramion; trzymaj je przed sobą prosto bez specjalnego napinania mięśni.

2. Może zauważysz, jak w trakcie podnoszenia ramienia usztywniasz swoją dłoń, tak jak nauczono cię tego na lekcjach w-f.

3. Wypróbuj także inne możliwości podniesienia ramienia: z różnymi ustawieniami dłoni, na przykład z luźno zwisającą dłonią. Co odczuwasz, kiedy wypróbowujesz ten czy inny sposób podnoszenia ramienia? Możesz zauważyć, że masz do dyspozycji wiele różnorodnych możliwości.

Jak prawidłowo opanować metodę Feldenkraisa?

Aby prawidłowo opanować trening autogenny i metodę Feldenkraisa, należy zapoznać się z literaturą poświęconą tym tematom, jak również wziąć udział w kursach grupowych (centra zdrowia, ośrodki psychoterapii). Z pomocą specjalnych nagrań z ćwiczeniami (do kupienia w księgarniach) można także kontynuować wykonywanie ćwiczeń w domu.

Więcej z kategorii: ćwiczenia dla zdrowia