Rezonans magnetyczny to nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne badanie, które stosowane jest od lat w diagnostyce urazów, schorzeń i wad strukturalnych ośrodkowego układu nerwowego. Jest bezpieczne dla pacjenta, ponieważ jego działanie nie wiąże się ze szkodliwym promieniowaniem rentgenowskim.

Na czym polega rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny (MRI) to badanie, za pomocą którego uzyskuje się obraz przekroju różnych części ciała. Jego działanie opiera się na wykorzystaniu pola magnetycznego, które emituje w kierunku ciała pacjenta fale radiowe oddziałujące z protonami. Po namagnesowaniu jądra wodoru pochłaniają fale elektromagnetyczne i zmieniają parametry magnetyzacji. Sygnał, jaki emituje wówczas ludzkie ciało, jest przetwarzany przez skomplikowane algorytmy systemu komputerowego i analizowany przez specjalistę radiologa. Aby rezonans magnetyczny był przeprowadzony zgodnie z poszanowaniem zasad fizyki, urządzenie umieszcza się w tzw. klatce Faradaya, która zapobiega przedostaniu się do wnętrza pomieszczenia zakłóceń w postaci innych fal elektromagnetycznych.

Czasami badanie rezonansem magnetycznym wymaga podania kontrastu dożylnego, głównie gadolinowego. Dokonuje się wówczas wkłucia i trzeba liczyć się z wystąpieniem miejscowej reakcji uczuleniowej.

Rezonans magnetyczny prywatnie można wykonać w jednej z wielu placówek LUX MED. To badanie diagnostyczne umożliwia wykrycie wielu chorób lub śledzenie postępów w ich leczeniu.

Co pozwala zdiagnozować rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny stosuje się przede wszystkim przy podejrzeniu:

  • guzów mózgu,
  • chorób przysadki,
  • epilepsji,
  • strukturalnych wad rozwojowych,
  • urazów czaszki z podejrzeniem krwawienia wewnątrzczaszkowego,
  • zakażenia ośrodkowego układu nerwowego,
  • schorzeń ucha wewnętrznego,
  • chorób o podłożu naczyniowym.

Warto pamiętać, że badaniu za pomocą rezonansu magnetycznego nie mogą zostać poddane kobiety w pierwszym trymestrze ciąży, a także osoby mające w ciele elementy metalowe, np. implanty, szwy oraz kardiodefibrylatory serca. Jednym z przeciwwskazań jest również uczulenie na środek kontrastujący. Samo badanie może być nieprzyjemne dla osób cierpiących na klaustrofobię, czyli doświadczających lęku przed ciasnymi pomieszczeniami.

Jak należy się przygotować do badania za pomocą rezonansu magnetycznego?

Badanie trwa od 20 do 60 minut. Lekarz powinien dokładnie poinstruować pacjenta o tym, jak należy się przygotować do rezonansu magnetycznego. Przede wszystkim trzeba ograniczyć spożywanie posiłków, a także odstawić niektóre stosowane leki na mniej więcej 2 dni przed badaniem (informacji jakie leki należy odstawić powinien udzielić lekarz kierujący na badanie). Należy również wykonać ocenę stężenia kreatyniny we krwi.

Tuż przed rezonansem konieczne jest zdjęcie wszystkich metalowych przedmiotów, łącznie z biżuterią i zegarkiem. Twarz powinna być pozbawiona makijażu. Podanie kontrastu wiąże się z wkłuciem do żyły łokciowej. Ważne jest, aby w trakcie wykonywania badania słuchać poleceń wydawanych przez doświadczonego technika.

Więcej z kategorii: Badania diagnostyczne