Badanie Dopplera jest odmianą ultrasonografii, czyli USG. Metoda ta oparta jest na tzw. zjawisku Dopplera, czyli zmianie częstotliwości fali akustycznej odbitej od przeszkody. Kiedy przeszkoda zbliża się, częstotliwość fali rośnie, i odwrotnie, gdy przeszkoda oddala się, częstotliwość fali maleje.

Różnica pomiędzy tymi częstotliwościami zwana jest przesunięciem dopplerowskim.

Dzięki wyżej opisanemu zjawisku zbudowano specjalną aparaturę ultradźwiękową, pozwalającą na ocenę przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i w sercu. Fale odbijające się od przepływającej w naczyniach krwi wracają do aparatu z inną częstotliwością niż zostały wysłane, różnice te są rejestrowane przez specjalne detektory i przetwarzane na obraz.

Metoda ta pozwala na wykrycie zmian w naczyniach utrudniających przepływ krwi. Lekarz, który wykonuje badanie, jest w stanie określić, gdzie krew płynie szybciej, gdzie wolniej, a gdzie np. cofa się z powodu niedomykalności zastawek. Badanie Dopplera jest metodą bezbolesną i nieinwazyjną. Może być wykonywane zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Przygotowanie do badania Dopplera

  1. W przypadku badania wątroby oraz tętnic nerkowych należy przyjść na czczo.
  2. W innych przypadkach badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Przebieg badania Dopplera

Pacjent zdejmuje ubranie w celu odsłonięcia miejsca badania. Następnie układa się na łóżku. W miejscu badania lekarz nakłada specjalny żel, a następnie głowicą aparatu wodzi w tym miejscu i w celu uzyskania obrazu. W odróżnieniu od innych badań USG badaniu Dopplera towarzyszy efekt dźwiękowy, który dostarcza lekarzowi dodatkowych informacji na temat przepływu krwi.

Wynik jest wydawany od razu. Zawiera on dokładny opis zmian, ich umiejscowienie i wygląd.

Wskazania do badania Dopplera

  • zaburzenia krążenia w obwodowych naczyniach żylnych i tętniczych
  • tętniaki aorty i naczyń brzusznych
  • niedokrwienie centralnego układu nerwowego
  • wykrywanie wad zastawkowych w sercu
  • ocena zezłośliwienia guzów wątroby, a także ocena guzków tarczycowych
  • diagnostyka przyczyn braku wzwodu u mężczyzn
  • żylaki kończyn dolnych, zatory w tętnicach kończyn dolnych.
Więcej z kategorii: Badania diagnostyczne