Zagadnienia związane z pierwszą pomocą cieszą się coraz większą popularnością. Podczas kursu bardzo szeroko omawiana jest tematyka ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Czego dokładnie można się nauczyć?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – kto organizuje?

Jedną z instytucji organizującą kurs pierwszej pomocy, jest CentrumRatownictwa.com, które w ciągu ponad 10 lat przeszkoliło w tym zakresie tysiące osób. Zagadnienia związane z kwalifikowaną pierwszą pomocą wykładane są przez specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej codziennie mają styczność z sytuacjami zagrażającym ludzkiemu zdrowiu i życiu. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy regularnie organizowany jest w największych polskich miastach i skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tego typu szkoleniem. Mogą w nim brać udział osoby prywatne, ale też pracownicy prywatnych przedsiębiorstw czy przedstawiciele służb mundurowych.

Kwalifikowana pierwsza pomoc – co to jest?

Pierwszą pomoc można podzielić na trzy rodzaje. Pierwszą z nich jest akcja ratownicza, której podejmuje się zwykły przechodzień. Kwalifikowana pierwsza pomoc jest udzielana przez osobę, która ma tytuł „Ratownika”. Ostatnim przykładem pierwszej pomocy jest ta, której może udzielić wykwalifikowany personel medyczny, czyli lekarze, ratownicy medyczny i pielęgniarki.

Ile trwa kurs KPP?

Kurs KPP trwa 66 godzin, z czego aż 41 to zajęcia praktyczne, podczas których kursanci mogą przećwiczyć zdobytą wiedzę. Po zakończeniu kursu należy podejść do egzaminu, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Kwalifikowana pierwsza pomoc – najważniejsze zagadnienia poruszane na szkoleniu

Szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy zawsze rozpoczyna się od wyłożenia najważniejszych podstaw prawnych związanych z ratownictwem medycznym. Co ciekawe, kursanci mają też możliwość poznania początków medycyny i jej historii na przestrzeni wieków, aż po czasy współczesne.

Kolejnym etapem jest omówienie zasad bezpieczeństwa związanych nie tylko z osobą udzielającą pomocy, ale też poszkodowanym i miejscem zdarzenia. Kursanci zostają zapoznani z definicjami zagrożeń incydentalnych oraz rezydualnych. Poznają możliwe źródła infekcji i sytuacje, które podnoszą ryzyko zakażenia groźnymi czynnikami zakaźnymi. Zostają im przedstawione najważniejsze środki ochrony osobistej oraz sposoby dezynfekcji.

Następnie przychodzi czas na prezentację sprzętu ratowniczego oraz zestawów ratowniczych. Przedstawiona zostaje metoda skutecznej dezynfekcji urządzeń oraz metody ich stosowania. Na późniejszym etapie szkolenia kursanci dowiadują się również jak korzystać z zautomatyzowanego defibrylatora.

Oczywiście najwięcej czasu poświęca się na poznaniu, jak udzielić praktycznej pomocy osobie poszkodowanej. Omówione zostają najczęstsze przypadki nagłych stanów pacjenta, od złamań i innych urazów mechanicznych, po najczęściej występujące choroby i inne nagłe stany jak cukrzyca, zawał, drgawki czy udar mózgu. Oczywiście wyjaśnione zostają też sposoby ich rozpoznawania i metody przeprowadzania akcji ratowniczej w przypadku każdego zdarzenia.

Na szkoleniu omówione zostają także zdarzenia masowe. Kursanci poznają różne metody segregacji osób biorących udział w nieszczęśliwym wypadku jak Trage SIEVE, SORT czy STM. Szkolenie kończą zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia, jak udzielić wsparcia osobie poszkodowanej.

Kurs KPP – co daje?

Każde szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy opracowane jest zgodnie z programem opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Po zakończeniu kursu uczestnik podchodzi do egzaminu, na którym sprawdza się wiedzę teoretyczną oraz zdobyte umiejętności. Pozytywny wynik jest równoznaczny z otrzymaniem certyfikatu i nadaniu tytułu „Ratownika”.

Szkolenie z pierwszej pomocy uczy najważniejszych zasad związanych z ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia, czyli umiejętności, które powinien posiąść każdy. Zdobyta na kursie wiedza jest nieoceniona i na pewno przyda się nie tylko w codziennym życiu, ale też w pracy.

Polecane artykuły