W celu poddania się jakimkolwiek badaniom należy korzystać wyłącznie z usług sprawdzonych, rzetelnych i profesjonalnych klinik. Tylko wówczas można mieć pewność, że będąc pacjentem zostanie się potraktowanym we właściwy sposób. Niezbędne jest ponadto przestrzeganie przez wszelkie ośrodki wytycznych i przepisów prawa w zakresie przeprowadzania badań klinicznych.

Badania kliniczne w Krakowie

Fazy badań klinicznych

Wiele osób udaje się do Krakowa w celu poddania się badaniom klinicznym w przebiegu astmy, może się na nie zgłosić pacjent w wieku od 18 do 70 lat. W ramach zgłoszenie pacjent otrzymuje nieodpłatną opiekę medyczną, zarówno w zakresie laryngologii jak i alergologii. Ponadto korzyścią jest wdrożenie leczenia środkami, które charakteryzują się unikalnym działaniem na dolegliwości. Trwające badania kliniczne w Krakowie zapewniają ponadto kontrolne wizyty, podczas których przeprowadza się spirometrię, EKG, podstawowe parametry życiowe i badania laboratoryjne. Oczywiście w ramach zgłoszenia się do uczestnictwa, pacjent nie ponosi żadnych kosztów.  Te poniesione na podróż do miejsca docelowego są zwracane. Prowadzone są ponadto badania kliniczne w Krakowie dedykowane dla osób ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca oraz chorobą wieńcową. W drodze podejmowanych czynności sprawdzana jest skuteczność leków podawanych w leczeniu powyżej wskazanych dolegliwości. Bierze się pod uwagę pacjentów od 18 roku życia aż do 85, nie ma przy tym znaczenia czas trwania choroby. Osoby, które otrzymały diagnozę niedawno, również mogą brać udział, wskazane jest zazwyczaj różnicowanie grup wiekowych.

Fazy badań klinicznych

Badania kliniczne w Krakowie są niezwykle przydatne z medycznego punktu widzenia, gdyż pomaga określać skutki działania produktów leczniczych. W ten sposób chorzy cierpiący na różne dolegliwości mogą otrzymywać coraz bardziej skuteczne lekarstwa. W przypadku, gdy podczas przeprowadzonych badań stwierdzi się nieprawidłowości, są one od razu niwelowane. Wszystkie podejmowane w tym zakresie czynności mają jeden cel – odnalezienie i wdrożenie nowych metod leczenia powszechnie występujących chorób. Wiele osób cierpi na nadciśnienie, choroby wieńcowe, czy astmę – kadrze medycznej od zawsze zależy na niesieniu pomocy takim ludziom. Dlatego na badania kliniczne w Krakowie składają się cztery fazy. W pierwszej z nich badaniu poddaje się grupę ludzi – chorych lub zdrowych – podczas, którego stwierdza się skuteczność działania konkretnego leku. Ważny jest ponadto jego wpływ na organizm. Druga faza zakłada zwiększenie liczebności grupy pacjentów, ale wyłącznie tych, którzy cierpią na konkretną chorobę – obserwuje się działanie tego leku i określa odpowiednią dawkę. Trzecia faza jest najdłuższą, ponieważ może potrwać nawet kilka lat. Tyle czasu potrzeba na określenie skuteczności, ewentualnych skutków ubocznych, dawkowania na największej grupie docelowej. Dopiero wówczas można przejść do ostatniej fazy, czyli zbadanie leku po rejestracji oraz dopuszczenie go na rynek.

 

Polecane artykuły