Elektrokardiografia jest to badanie czynności bioelektrycznej serca. Każda żywa komórka serca jest źródłem energii elektrycznej.

EKG pozwala na zapis zmian napięć elektrycznych w mięśniu sercowym. Prądy, które powstają w sercu, przenikają przez tkanki, dzięki temu przy pomocy elektrod przyczepionych do skóry klatki piersiowej mogą być zarejestrowane i zapisane w postaci elektrokardiogramu.

Elektrokardiograf składa się z aparatu rejestrującego czynność bioelektryczną oraz z elektrod przyczepianych do ciała pacjenta, dzięki którym impulsy elektryczne są przekazywane do aparatu rejestrującego.

Oprócz standardowego spoczynkowego EKG można wykonać 24-godzinną rejestrację EKG metodą Holtera, a także próbę wysiłkową (EKG wysiłkowe).

Badanie EKG umożliwia ocenę czynności elektrycznej serca, wykrycie zaburzeń rytmu serca, zaburzeń przewodnictwa, choroby wieńcowej oraz ocenę stymulatora (rozrusznika).

Przygotowanie do badania EKG

1. Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań.

2. Lekarzowi przeprowadzającemu należy zgłosić przyjmowanie aktualnie leków oraz wystąpienie złego samopoczucia w trakcie badania.

Przebieg badania EKG

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej. Należy zdjąć górną część ubrania. Do każdej kończyny górnej i dolnej oraz do klatki piersiowej przyczepiane są elektrody. Elektrody smaruje się specjalnym żelem. Pacjent powinien być rozluźniony i powinien leżeć nieruchomo. Badanie trwa kilka minut.

Wynik badania stanowi wykres wraz z opisem. Wydawany jest zaraz po badaniu.

Wskazania do badania EKG

  • bóle w klatce piersiowej
  • niedokrwienie mięśnia sercowego
  • zapalenie mięśnia sercowego
  • zaburzenia rytmu serca
  • ocena pracy rozrusznika.

Echokardiografia (Echo serca)

Echokardiografia (Echo serca)
Echokardiografia jest to inaczej USG serca. (Wykorzystuje się tu ultradźwięki.) Aparat poprzez specjalną głowicę wysyła ultradźwięki, które zostają odbite od ...
Czytaj Dalej

Elektrokardiografia (EKG)

Elektrokardiografia (EKG)
Elektrokardiografia jest to badanie czynności bioelektrycznej serca. Każda żywa komórka serca jest źródłem energii elektrycznej. EKG pozwala na zapis zmian ...
Czytaj Dalej

Badanie Dopplera (USG)

Badanie Dopplera (USG)
Badanie Dopplera jest odmianą ultrasonografii, czyli USG. Metoda ta oparta jest na tzw. zjawisku Dopplera, czyli zmianie częstotliwości fali akustycznej ...
Czytaj Dalej

Markery nowotworowe

Markery nowotworowe
Markery nowotworowe to substancje, których stężenie i obecność są związane z rozwojem nowotworu. Są to substancje wydzielane do płynów ustrojowych, ...
Czytaj Dalej