Tlenoterapia to jeden z najważniejszych elementów ratowania osób, których życie znajduje się w niebezpieczeństwie. Tlen jest niezbędny wszystkim komórkom ciała do prowadzenia procesów metabolicznych na najniższym poziomie czyli wytwarzania energii z pojedynczych cząsteczek substancji energetycznych.

Dostarczanie tlenu ratowanemu

Największe znaczenie tlen ma dla mózgu, gdyż narząd ten zużywający aż 40% tego gazu w naszym organizmie jest też najbardziej wrażliwy na jego niedostatek. Już po krótkiej chwili od pozbawienia dostępu do tlenu zaczynają się niebezpieczne dla zdrowia i życia procesy.

Niedostatek tlenu w organizmie ratowanego prowadzić może do bardzo niebezpiecznych skutków. Naturalnie całkowity jego brak oznacza śmierć w większości wypadków na szczęście nie musimy martwić się aż o tak krytyczne skutki. Najczęściej występują problemy z hiperwentylacją i zaburzeniami oddechu prowadzącymi do dostarczania zbyt małej ilości powietrza do płuc. To z kolei obniża poziom tlenu w krwi ratowanego co wpływa natychmiast na pogorszenie jego samopoczucia. Oprócz oczywistych względów związanych z komfortem pacjenta, pojawiają się kłopoty z procesami poznawczymi – wrażeniami zmysłowymi i logicznym myśleniem. Pogarsza to jeszcze stan szoku, w którego różnych formach znajdują się wszyscy poszkodowani w wypadkach. Problemy z oddechem dodatkowo też pogarszają ogólny stan fizyczny pacjenta gdyż niedostatek tlenu w komórkach bardzo negatywnie na nie oddziałuje. Krytyczne znaczenie ma to między innymi w przypadku zawałów mięśnia sercowego, w trakcie których pojawiają się bardzo duże problemy z krążeniem.

Maski tlenowe w dostarczaniu tlenu

Odpowiedzią ratownika na problemy oddechowe pacjenta są maski tlenowe. Stosować je można naturalnie tylko w czasie kiedy pacjent posiada swój własny oddech. Nie mają one zastosowania w akcjach resuscytacyjnych. Pacjent tak naprawdę potrzebuje głównie tlenu, więc głównym zadaniem masek jest powiększenie stężenia tlenu w mieszance podawanej pacjentowi.

W czasie akcji ratunkowych najpopularniejsze są maski tlenowe z rezerwuarem, zwane potocznie maskami z workiem. Zapewniają one możliwość dodatkowego ułatwienia pacjentowi oddychania. Maski tlenowe z rezerwuarem dają możliwość powiększenia ilości tlenu w mieszance nawet o 100% w porównaniu z maskami bez niego. Dren tlenowy stosowany przy tego typu maskach przydaje się do bezpiecznego dostarczania tlenu, gdyż nawet jeżeli się zegnie to nie spowoduje odcięcia tlenu. Poza akcjami ratunkowymi stosowane są zwykle maski z nebulizatorami, które pozwalają na podawanie we wdychanym powietrzu leku bezpośrednio do układu oddechowego.

Cechy masek tlenowych z rezerwuarem

Maski tlenowe dostępne są w różnych rozmiarach, tak by pasowały one dobrze zarówno do twarzy dzieci jak i osób dorosłych. Pewność, że działają one prawidłowo zapewnia bardzo odporny na przetarcia przewód posiadający uniwersalny łącznik. Ważna jest również sterylność maski, która w sytuacjach krytycznych nie powoduje dodatkowego ryzyka septycznego.

Duże znaczeni ma materiał, z którego maska jest wykonana. Przezroczyste i nietoksyczne PCV pozwala obserwować stan pacjenta i daje nam pewność, że mu nie zaszkodzi.

Standardowe maski tlenowe z workiem zapewniają możliwość dostarczania pacjentom powietrza ze średnim stężeniem tlenu. Jego ilość można regulować za pomocą specjalnych złączek i stosując dodatkowe rezerwuary. Duże znaczenie dla komfortu i skuteczności stosowania maski ma również wyposażenie jej w regulowaną blaszkę na nos pacjenta.

Rozróżniamy kilka rodzajów masek tlenowych dostępnych na rynku medycznym. Oprócz najczęściej spotykanej maski tlenowej z rezerwuarem możemy wymienić również maskę tlenową z nebulizatorem, maskę tlenową z drenem, oraz rzadziej spotykaną butlę tlenową z maską. Wszystkie te produkty stosowane są na co dzień w ratownictwie medycznym. Najczęściej maski tlenowe stosowane są w następstwie wypadków komunikacyjnych, zasłabnięć, utraty przytomności czy też fizycznego lub psychicznego wyczerpania organizmu.

Polecane artykuły