Sprawujesz opiekę nad osobą niepełnosprawną? Musiałeś zrezygnować z pracy, aby móc zająć się chorym, niesamodzielnym bliskim? Jeśli tak, prawdopodobnie masz prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Z tego artykułu dowiesz się, kto je ustala, komu jest przyznawane i jak się o nie ubiegać. Przeczytaj, nawet jeśli już próbowałeś, a Twój wniosek został odrzucony, bo być może popełniłeś jakiś błąd.

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie pieniężne, wypłacane osobom, które nie mogą podjąć lub muszą zrezygnować z pracy, aby zaopiekować się osobą niepełnosprawną. Mogą się o nie ubiegać wówczas, gdy niepełnosprawność osoby, wymagającej całodobowej opieki:

  • powstała nie później niż przed ukończeniem osiągnięciem pełnoletności (wieku 18 lat);
  • powstała w okresie nauki w szkole, w tym w szkole wyższej, o ile niepełnosprawność powstała przed 25 rokiem życia.

Świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy to specjalny rodzaj świadczenia pieniężnego wypłacanego przez ZUS ubezpieczonemu pracownikowi przez maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym, podczas gdy ten zmuszony jest opiekować się chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, jeśli opieka nad nimi nie może być sprawowana przez innego członka rodziny. W odróżnieniu od świadczenia pielęgnacyjnego, które jest świadczeniem społecznym, ustalanym na czas zbieżny z orzeczeniem o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. Innymi słowy, jeśli orzeczenie zostaje wydane na czas nieokreślony, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje na czas nieokreślony.

Kto otrzymuje prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Ustawa o świadczeniach rodzinnych, znowelizowana 1 stycznia 2023 roku precyzyjnie określa, komu i kiedy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z art. 17 Ustawy,
o świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się:

  1. matka albo ojciec,
  2. faktyczny opiekun dziecka,
  3. inna osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

pod warunkiem, że osoba ubiegająca się o świadczenie nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej…

Jednakże w tym samym artykule czytamy, że aby warunek został spełniony, musi zachodzić konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. Co oznacza, że osoba, nad którą sprawujesz opiekę ma znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji, a tym samym wymaga stałego współudziału w jej życiu opiekuna.

W jaki sposób wypłacane są świadczenia pielęgnacyjne?

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Oznacza to, że jeśli chcesz ubiegać się o wypłatę takiego świadczenia, musisz złożyć wniosek w jednym z tych ośrodków, właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Do wniosku musisz dołączyć komplet dokumentów, które potwierdzą prawo do otrzymania świadczenia. Będą to:

  • zaświadczenie o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki;
  • skrócony odpis aktu urodzenia (w przypadku niepełnosprawnego dziecka);
  • decyzja zasiłkowa (jeżeli otrzymujesz zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna).

Sam wniosek wymaga uważnego wypełnienia, dlatego zwróć uwagę na wszystkie zawarte w nim informacje. Błędnie wypełniony wniosek często jest przyczyną odrzucenia prośby o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie możesz znaleźć w sieci osoby, które zawodowo zajmują się pomocą w składaniu wniosków o tego typu świadczenia, dlatego warto z nich skorzystać. Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, co miesiąc będziesz otrzymywać przelew ze świadczeniem pielęgnacyjnym, które w 2023 roku wynosi 2458 zł.

Polecane artykuły