Czy chciałbyś wiedzieć co w Tobie „siedzi”? Potrzebujesz kompleksowego badania swojego organizmu? Powinno zainteresować Cię nieinwazyjne badanie, które zapewnia pracownia rezonansu magnetycznego TOMMA Diagnostyka Obrazowa.

Rezonans magnetyczny – na czym polega?

Wszelkiego rodzaju badania często wiążą się z obawą przed skutkami ubocznymi, bólem i innymi nieprzyjemnościami. Pracownia rezonansu magnetycznego nie będzie kojarzyć Ci się w ten sposób. Dlaczego? Bo badanie rezonansem magnetycznym jest bezinwazyjne i bezpieczne. Badanie bazuje na wykorzystaniu właściwości magnetycznych wody, a konkretnie protonów jej cząsteczek w jądrach wodoru, w naszym organizmie. Warto wiedzieć, że wspomniane protony, gdy znajdują się w polu magnetycznym, są w pewien sposób uporządkowane. Po zadziałaniu fal radiowych, cząsteczki  zmieniają swój stan i oddają energię, wysyłając fale o takiej samej częstotliwości, proces nazywany rezonansem. Czujniki tomografu odbierają fale, a następnie są one komputerowo przetwarzane na “zdjęcie”, czyli medyczny, przekrojowy obraz.

Brzmi skomplikowanie, ale to wszystko to wiedza i doświadczenie, które posiada pracownia rezonansu magnetycznego. Co musisz wiedzieć?

Kiedy pracownia rezonansu magnetycznego powinna znaleźć się na liście miejsc co odwiedzenia?

Nie zaprzeczysz, że warto badać się zawsze. Nie tylko, gdy zmuszają nas do tego okoliczności, ale również profilaktycznie. Badanie rezonansem magnetycznym to podstawa diagnostyki anomalii i nieprawidłowości narządów wewnętrznych, tkanki. Za jego pomocą wykryć można zmiany w różnych układach, takich jak mięśniowy, szkieletowy, czy nawet w szpiku kostnym. Technologia ta ptrafi nawet pomóc w diagnostyce związanej z chorobami serca. 

Pracownia rezonansu magnetycznego ma dużo pracy, gdyż wykorzystanie tej metody diagnostyki jest bardzo szerokie. Choćby wykrywanie chorób układu nerwowego. Także posłuży do wykrywania guzów obecnych w tkankach miękkich, czy guzów/zmian nowotworowych.

Kiedy nie wolno wykonywać rezonansu magnetycznego?

Istnieją sytuacje, w których bezwzględnie nie można przeprowadzić diagnostyki rezonansem, z uwagi na silne działanie pola magnetycznego tj. w przypadku osób z rozrusznikiem serca, stalowym neurosymulatorem (np. słuchowym), metalowymi opiłkami w gałce ocznej oraz posiadających klipsy na naczyniach wewnątrzczaszkowych.

Uwagę należy zwrócić także na względne przeciwskazania takie jak antykoncepcyjną wkładkę wewnątrzmaciczną (jeśli jest wykonana z metalu), sztuczną zastawkę serca, protezy i klipsy naczyniowe oraz metaliczne implanty ortopedyczne: sztuczne stawy, druty, śruby, stabilizatory.

Co muszę wiedzieć przed badaniem?

Czas na kilka bardzo istotnych informacji jak przygotować się do badania. Przed badaniem nie należy jeść przez 3 godziny i pić przez godzinę. Rejestrując się prosimy o potwierdzenie zastosowania się do tych zasad. Co ważne jeśli przyjmujesz na stałe leki zażyj je jak zwykle.

Powinieneś mieć przy sobie dokument tożsamości, w przypadku posiadania skierowanie, jeśli to nie pierwsze badanie to wyniki wcześniejszych badań, w przypadku wszczepionych jakichkolwiek implantów należy dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badań, w przypadku badania z kontrastem należy posiadać aktualny (nie starszy niż 7 dni) laboratoryjny wynik poziomu kreatyniny.

Do badanie nie musisz ściągać ubrania, ale nie może ono mieć metalowych elementów. Jak sama nazwa mówi mamy tu do czynienia z silnym polem magnetycznym, stąd też nie można wnosić metalowych przedmiotów telefonu komórkowego, kart magnetycznych, urządzeń elektronicznych itp.

Jak przebiega badanie?

Nie poświęcisz na nie dużo czasu, bo samo badanie trwa od 20-60 minut. Powinieneś zgłosić się w pracowni 10 minut przed ustaloną godziną badania, wypełnisz w tym czasie kwestionariusz. Pracowania zapewnia pomieszczenie do przygotowania się do badania, gdzie bezpiecznie pozostawisz wszystkie metalowe i elektroniczne przedmioty. Badanie przeprowadza technik radiologii, z którym pozostajesz w stałym kontakcie podczas badania. Musisz pamiętać o pozostawaniu w jednej, nieruchomej pozycji. Pozostając wewnątrz tunelu będziesz słyszał jedynie dźwięk pukania, a stół automatycznie dopasuje Twoją pozycję do obszaru, który jest poddawany diagnostyce.

Po badaniu wyniki będziesz mógł odebrać osobiście w pracowni, ale TOMMA Diagnostyka Obrazowa zapewnia dostęp do nich również z Portalu Pacjenta. Otrzymasz obraz oraz opis.

Na badanie zapiszesz się w łatwy sposób za pośrednictwem https://tomma.com.pl/badanie/rezonans-magnetyczny/. Nie potrzebujesz skierowania. Nasze pracownie znajdziesz w całej Polsce. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Polecane artykuły