Niewielkie rany są nieodłączną częścią naszego życia. Raną określa się przerwanie anatomicznej ciągłości tkanek w wyniku działania urazu. Rany klasyfikuje się najczęściej na podstawie: mechanizmu, jaki doprowadza do ich powstania, głębokości i rozległości. 

Rodzaje ran

Rodzaje ran

Charakterystyka oraz mechanizm powstawania ran

Rana cięta

 • dochodzi do przerwania ciągłości skóry, a niekiedy także głębiej położonych tkanek,
 • powstaje najczęściej przy użyciu ostrych przedmiotów (noże, narzędzia stolarskie, broń biała).

Rana tłuczona

 • tworzy się w okolicach ciała, które pod cienką warstwą skóry zawierają mocną podstawę kostną (głowa, przednia powierzchnia podudzia),
 • powstaje w następstwie urazu narzędziem tępokrawędzistym (młotek, obuch siekiery, pałka).

Rana miażdżona

 • powstaje w następstwie uderzenia masywnym i tępym przedmiotem, tak że tkanki ulegają zmiażdżeniu.

Rana rąbana

 • dochodzi zarówno do przerwania ciągłości tkanek (skóry i zwykle głębiej położonych struktur), jak i uszkodzenia tkanek otaczających,
 • powstaje najczęściej w następstwie uderzenia ostrym i masywnym przedmiotem (tasakiem, siekierą, łopatą).

Rana szarpana

 • powstaje w wyniku działania przedmiotu powodującego rozrywanie tkanek (piła, drut kolczasty).
Rana kłuta

 • może być szczególnie niebezpieczna, z uwagi na możliwość wprowadzenia drobnoustrojów do tkanek i związany z tym rozwój zakażenia,
 • powstaje na skutek działania długich i ostrych przedmiotów (igła, szpikulec, gwóźdź, szydło).

Rana z ubytkiem tkankowym

 • na skutek działania urazu dochodzi do oddzielenia się warstwy tkanek i powstania ubytku tkanek, ubytek może dotyczyć jedynie samej skóry lub obejmować skórę i tkanki głębiej położone.

Rana postrzałowa

 • składa się najczęściej z rany wlotowej i wylotowej, pomiędzy którymi znajduje się kanał postrzałowy, w pewnych okolicznościach kula może pozostać w organizmie i wówczas mówi się o ranie ślepej; rana wlotowa jest znacznie mniejsza niż wylotowa,
 • powstaje w wyniku postrzału.

Rana kąsana

 • powstaje w następstwie ugryzienia (przez człowieka lub zwierzę).

Rany – objawy

Podstawowym objawem po zranieniu jest krwawienie, które może być różnie nasilone. Krwawieniu zwykle towarzyszy ból, którego nasilenie związane jest z charakterem rany, jej głębokością oraz lokalizacją.

Rany i diagnostyka

Postawienie właściwej diagnozy jest możliwe na podstawie:

 • wywiadu lekarskiego,
 • analizy stwierdzonych objawów klinicznych,
 • wnikliwego badania lekarskiego.

Rany – leczenie

Rany - leczenie

Leczenie jest uzależnione od rodzaju rany, jej głębokości i rozległości. Polega głównie na jej opatrzeniu. W przypadku niektórych zranień lekarz może zalecić zszycie rany, podanie dawki przypominającej szczepionki przeciwtężcowej lub antytoksyny tężcowej oraz wykonanie innych działań uzależnionych od stanu klinicznego poszkodowanego.

Porady lekarza

 NALEŻY:

 • zachować ostrożność podczas używania ostrych narzędzi kuchennych oraz narzędzi domowych niezbędnych w codziennym życiu,
 • nosić odpowiednie ubrania ochronne, obuwie i rękawice podczas wykonywania prac wymagających użycia niebezpiecznych przedmiotów,
 • w przypadku zranienia nałożyć na ranę jałowy opatrunek z gazy i silnie przycisnąć, takie postępowanie stosuje się także w przypadku bardzo silnie krwawiących ran, nawet krwawienia tętniczego,
 • jeśli opatrunek szybko nasącza się krwią, należy nakładać kolejne warstwy i ponownie silnie przyciskać miejsce krwawienia,
 • niezwłocznie udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala.

 NIE NALEŻY:

 • pozwalać na stosowanie niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi przez dzieci oraz osoby w starszym wieku,
 • bagatelizować nawet najmniejszego zranienia,
 • zakładać opasek uciskowych powyżej krwawiącego miejsca,
 • dotykać rany,
 • pozwolić na dostanie się brudu do rany,
 • zdrapywać strupów, gdyż wydłuża to proces gojenia.
Więcej z kategorii: Choroby skóry