Astma oskrzelowa (dychawica oskrzelowa) jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, przebiegającą z napadami kaszlu, duszności, świszczącego oddechu oraz odwracalnym skurczem oskrzeli. Skurcz oskrzeli ustępuje samoistnie lub pod wpływem leczenia.

Astma może mieć tło:

 • alergiczne
 • niealergiczne.

Szacuje się, że w Polsce na astmę oskrzelową choruje około 5% społeczeństwa, znacznie częściej występuje ona u dzieci. Często obserwuje się rozwinięcie astmy u osób, które wcześniej chorowały na inne choroby alergiczne.

Układa się to w tzw. marsz alergiczny: alergia pokarmowa -> wyprysk atypowy -> katar sienny -> astma.

OBJAWY ASTMY OSKRZELOWEJ

 • suchy kaszel
 • duszność wydechowa; charakterystyczne dla astmy są napady duszności, głównie nad ranem
 • uczucie ucisku w klatce piersiowej
 • świszczący oddech.

Astma alergiczna może współwystępować z alergicznym nieżytem nosa i alergicznym zapaleniem spojówek. Choroba przebiega z okresami zaostrzeń i okresami bezobjawowymi.

Główną cechą astmy jest występowanie tzw. napadów. Pacjent odczuwa wówczas nasilanie się wymienionych wyżej dolegliwości oraz dodatkowo doznaj e uczucia lęku. Chory domaga się świeżego powietrza, jest bardzo niespokojny. Wynika to z faktu, że ataki wywołują wiele negatywnych emocji.

W zależności od nasilenia objawów, częstości występowania napadów oraz reakcji na leczenie wyróżnia się astmę:

 • dobrze kontrolowaną
 • częściowo kontrolowaną
 • źle kontrolowaną.

Astma zawodowa:

Astma zawodowa rozwija się u osób pracujących w specyficznych warunkach pracy, np. u piekarzy. Czasami konieczna jest zmiana miejsca pracy.

PRZYCZYNY ASTMY OSKRZELOWEJ

Wśród czynników predysponujących do rozwoju astmy wymienia się:

 • obciążenie genetyczne
 • infekcje wirusowe oskrzeli we wczesnym dzieciństwie
 • występowanie innych chorób alergicznych (marsz alergiczny).

Astma występuje częściej u osób:

 • mieszkających w mieście
 • palących tytoń
 • otyłych.

Astmę alergiczną wywołuje kontakt z alergenami, takimi Jak:

 • pyłki roślin
 • roztocza kurzu domowego (najczęstsza przyczyna w Polsce)
 • zanieczyszczenia powietrza
 • dym tytoniowy
 • sierść zwierząt.

Astmę niealergiczną wywołują:

 • nagła zmiana temperatury otoczenia
 • silne emocje (stres oraz radość)
 • infekcje
 • wysiłek fizyczny
 • leki.

DIAGNOSTYKA ASTMY OSKRZELOWEJ

Diagnostyka obejmuje:

 • opis objawów przez pacjenta
 • badanie lekarskie
 • badanie spirometryczne – spirometr jest urządzeniem, które pozwala wykazać, ile powietrza przepływa przez drogi oskrzelowe w danym czasie, czy występuje skurcz oskrzeli i czy jest on odwracalny.

LECZENIE ASTMY OSKRZELOWEJ

Leki przyjmowane przez chorych na astmę można podzielić na przyjmowane raźnie, w razie nasilenia dolegliwości oraz przyjmowane stale i mające na celu kontrolę przebiegu astmy oraz niedopuszczenie do wystąpienia napadu. W zależności od wyjściowego nasilenia objawów oraz wyniku badania spirometrycznego dobiera się odpowiednie dla danego pacjenta dawki leków. Preferowane w astmie jest wziewne podawanie leków, gdyż umożliwia to szybkie działanie miejscowe, i ma bardzo znikome działanie ogólnoustrojowe.

Do wziewnego podawania leków stosuje się różne inhalatory:

 • pneumatyczny (nebulizator)
 • ciśnieniowy
 • proszkowy.

Wybór zależy od wieku oraz preferencji pacjenta.

U młodych osób można zastosować terapię swoistą w postaci odczulania. Polega ono na podawaniu podskórnie bardzo małej ilości alergenów o wzrastającym stężeniu w kolejnych dawkach. W ten sposób hartuje się układ immunologiczny w kontakcie z danym alergenem.

Leczenie trwa ponad 3 lata.

Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkiej reakcji ogólnoustrojowej, odczulanie można przeprowadzać jedynie w specjalistycznych poradniach.

PORADY LEKARZA

 NALEŻY:

 • dowiedzieć się jak najwięcej na temat choroby
 • regularnie dokonywać pomiaru tzw. szczytowego przepływu powietrza przez oskrzela za pomocą pikflometru
 • nosić przy sobie leki do przerywania napadu.

 NIE NALEŻY:

 • palić papierosów
 • narażać się na kontakt z czynnikiem uczulającym
 • zaniedbywać kondycji fizycznej.

 

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (P0ChP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (P0ChP)
Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc to choroba, na którą składają się: przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz rozedma płuc. Są to choroby, które ...
Czytaj Dalej

Gruźlica

Gruźlica
Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez prątki gruźlicy, Mycobacterium tuberculosis. Bakterię tę odkrył w 1882 r. Robert Koch, późniejszy laureat ...
Czytaj Dalej

Katar sienny

Katar sienny
Katar sienny, czyli alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (alergiczny nieżyt nosa), jest to zapalenie błony śluzowej nosa wywołane procesem alergicznym ...
Czytaj Dalej

Katar

Katar
Katar, czyli nieżyt nosa, jest stanem zapalnym błony śluzowej nosa. Najczęstszą przyczyną kataru jest infekcja wirusowa. Jama nosowa jest pierwszym ...
Czytaj Dalej