Astma oskrzelowa (dychawica oskrzelowa) jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, przebiegającą z napadami kaszlu, duszności, świszczącego oddechu oraz odwracalnym skurczem oskrzeli. Skurcz oskrzeli ustępuje samoistnie lub pod wpływem leczenia.

Astma może mieć tło:

 • alergiczne
 • niealergiczne.

Szacuje się, że w Polsce na astmę oskrzelową choruje około 5% społeczeństwa, znacznie częściej występuje ona u dzieci. Często obserwuje się rozwinięcie astmy u osób, które wcześniej chorowały na inne choroby alergiczne.

Układa się to w tzw. marsz alergiczny: alergia pokarmowa -> wyprysk atypowy -> katar sienny -> astma.

OBJAWY ASTMY OSKRZELOWEJ

 • suchy kaszel
 • duszność wydechowa; charakterystyczne dla astmy są napady duszności, głównie nad ranem
 • uczucie ucisku w klatce piersiowej
 • świszczący oddech.

Astma alergiczna może współwystępować z alergicznym nieżytem nosa i alergicznym zapaleniem spojówek. Choroba przebiega z okresami zaostrzeń i okresami bezobjawowymi.

Główną cechą astmy jest występowanie tzw. napadów. Pacjent odczuwa wówczas nasilanie się wymienionych wyżej dolegliwości oraz dodatkowo doznaj e uczucia lęku. Chory domaga się świeżego powietrza, jest bardzo niespokojny. Wynika to z faktu, że ataki wywołują wiele negatywnych emocji.

W zależności od nasilenia objawów, częstości występowania napadów oraz reakcji na leczenie wyróżnia się astmę:

 • dobrze kontrolowaną
 • częściowo kontrolowaną
 • źle kontrolowaną.

Astma zawodowa:

Astma zawodowa rozwija się u osób pracujących w specyficznych warunkach pracy, np. u piekarzy. Czasami konieczna jest zmiana miejsca pracy.

PRZYCZYNY ASTMY OSKRZELOWEJ

Wśród czynników predysponujących do rozwoju astmy wymienia się:

 • obciążenie genetyczne
 • infekcje wirusowe oskrzeli we wczesnym dzieciństwie
 • występowanie innych chorób alergicznych (marsz alergiczny).

Astma występuje częściej u osób:

 • mieszkających w mieście
 • palących tytoń
 • otyłych.

Astmę alergiczną wywołuje kontakt z alergenami, takimi Jak:

 • pyłki roślin
 • roztocza kurzu domowego (najczęstsza przyczyna w Polsce)
 • zanieczyszczenia powietrza
 • dym tytoniowy
 • sierść zwierząt.

Astmę niealergiczną wywołują:

 • nagła zmiana temperatury otoczenia
 • silne emocje (stres oraz radość)
 • infekcje
 • wysiłek fizyczny
 • leki.

DIAGNOSTYKA ASTMY OSKRZELOWEJ

Diagnostyka obejmuje:

 • opis objawów przez pacjenta
 • badanie lekarskie
 • badanie spirometryczne – spirometr jest urządzeniem, które pozwala wykazać, ile powietrza przepływa przez drogi oskrzelowe w danym czasie, czy występuje skurcz oskrzeli i czy jest on odwracalny.

LECZENIE ASTMY OSKRZELOWEJ

Leki przyjmowane przez chorych na astmę można podzielić na przyjmowane raźnie, w razie nasilenia dolegliwości oraz przyjmowane stale i mające na celu kontrolę przebiegu astmy oraz niedopuszczenie do wystąpienia napadu. W zależności od wyjściowego nasilenia objawów oraz wyniku badania spirometrycznego dobiera się odpowiednie dla danego pacjenta dawki leków. Preferowane w astmie jest wziewne podawanie leków, gdyż umożliwia to szybkie działanie miejscowe, i ma bardzo znikome działanie ogólnoustrojowe.

Do wziewnego podawania leków stosuje się różne inhalatory:

 • pneumatyczny (nebulizator)
 • ciśnieniowy
 • proszkowy.

Wybór zależy od wieku oraz preferencji pacjenta.

U młodych osób można zastosować terapię swoistą w postaci odczulania. Polega ono na podawaniu podskórnie bardzo małej ilości alergenów o wzrastającym stężeniu w kolejnych dawkach. W ten sposób hartuje się układ immunologiczny w kontakcie z danym alergenem.

Leczenie trwa ponad 3 lata.

Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkiej reakcji ogólnoustrojowej, odczulanie można przeprowadzać jedynie w specjalistycznych poradniach.

PORADY LEKARZA

 NALEŻY:

 • dowiedzieć się jak najwięcej na temat choroby
 • regularnie dokonywać pomiaru tzw. szczytowego przepływu powietrza przez oskrzela za pomocą pikflometru
 • nosić przy sobie leki do przerywania napadu.

 NIE NALEŻY:

 • palić papierosów
 • narażać się na kontakt z czynnikiem uczulającym
 • zaniedbywać kondycji fizycznej.
Więcej z kategorii: Choroby układu oddechowego