Krew jest bardzo ważnym składnikiem organizmu człowieka. Stanowi około 7% masy ciała, czyli u dorosłego człowieka odpowiada to 5 litrom. Większość krwi to osocze (55% objętości). Najważniejszą funkcją krwi jest dostarczanie tlenu, hormonów, składników odżywczych i enzymów do każdej komórki organizmu.

Poza tym krew transportuje takie substancje, jak: cukry, białka, immunoglobuliny (białka odpowiadające za odporność organizmu), aminokwasy, lipoproteiny (połączenia białek i tłuszczy), trójglicerydy, witaminy, związki mineralne, zbędne produkty przemiany materii, np.: CO2, mocznik i inne. Krew chroni również organizm przed wnikaniem do organizmu chorobotwórczych mikroorganizmów. Dzięki swojej krzepliwości bierze udział w zabliźnianiu ran.

W skład krwi wchodzą:

  • krwinki czerwone – erytrocyty
  • krwinki białe – leukocyty
  • płytki krwi – trombocyty
  • osocze – płynna część krwi.

Badania poszczególnych parametrów krwi ułatwiają w znaczny sposób diagnostykę bardzo wielu chorób. Dostarczają informacji o działaniu niemal wszystkich narządów organizmu. Pozwalają również na odpowiednie dobranie leków do danego schorzenia.

Przygotowanie do badania krwi

  1. Na badania krwi z reguły należy przybyć na czczo, w godzinach rannych i (6.00 – 9.00).
  2. Pacjent powinien być wypoczęty.
  3. Nie należy przyjmować leków, gdyż niektóre z nich mogą wpłynąć na wynik badania. Jeżeli zachodzi konieczność przyjmowania leków, należy zgłosić ten fakt lekarzowi interpretującemu wyniki.

Przebieg badania krwi

Krew jest pobierana od pacjenta przez osobę do tego uprawnioną. Krew pobiera się w pozycji siedzącej, ewentualnie leżącej, jeżeli pacjent zgłosi przypadki omdleń w czasie poprzednich pobierań krwi. W zależności od rodzaju badanego parametru pobiera się krew żylną, tętniczą lub włośniczkową. Do pobierania używa się jednorazowych, jałowych igieł.

Pobieranie krwi żylnej

Krew żylna jest pobierana zazwyczaj z żyły kończyny górnej w okolicy zgięcia łokciowego. Pacjent układa rękę na poduszce, dłonią do góry. Pobierający zakłada pacjentowi opaskę uciskową powyżej miejsca pobierania i prosi pacjenta o zaciśnięcie pięści w celu lepszego uwidocznienia żyły. Miejsce pobrania musi zostać odkażone. Następnie badający nakłuwa żyłę i pobiera krew do probówki.

Są różne metody pobierania krwi żylnej:

  • można pobierać krew do strzykawki
  • można wkłuć tylko igłę i podstawić probówkę, aby krew sama do niej ściekała
  • stosowanie probówek próżniowych; do specjalnej igły, którą wkłuwa się pacjentowi, podłączana jest próżniowa probówka, do której krew swobodnie spływa.

Po pobraniu wystarczającej ilości krwi (w zależności od rodzaju i ilości badanych parametrów) pobierający wykłuwa igłę, jednocześnie przyciskając miejsce pobrania wacikiem. Pacjentowi zalecane jest mocne przyciśnięcie wacika do miejsca wkłucia i niezginanie ręki.

Pobieranie krwi tętniczej

Krew tętniczą pobiera się z tętnicy promieniowej lub udowej. W przypadku pobierania krwi z tętnicy promieniowej czasami potrzebne jest nacięcie skóry w celu uwidocznienia tętnicy. Wykonuje się to w znieczuleniu miejscowym. Krew tętnicza jest pobierana głównie w celu wykonania gazometrii.

Pobieranie krwi włośniczkowej

Krew włośniczkową najczęściej pobierana jest z palca lub płatka usznego. Badane miejsce najpierw należy ucisnąć w celu przekrwienia. Następnie miejsce pobrania odkaża się. Po odkażeniu wykonywane jest małe nacięcie jałowym nożykiem. Wypływające krople krwi zbiera się do specjalnych, cienkich kapilar. Krew włośniczkową pobiera się głównie od noworodków. Od dorosłych pobierana jest w celu wykonania badania gazometrycznego, a także oznaczenia glukozy i elektrolitów.

Badania krwi można wykonywać bez skierowania od lekarza, ale są wtedy płatne.

Koronarografia (Angiokardiografia)

Koronarografia (Angiokardiografia)
Koronarografia jest to metoda badania naczyń wieńcowych serca. Dzięki uwidocznieniu miejsca i stopnia zwężeń w naczyniach wieńcowych pozwala ona na ...
Czytaj Dalej

EKG wysiłkowe (Próba wysiłkowa)

EKG wysiłkowe (Próba wysiłkowa)
Próba wysiłkowa polega na ocenie zmian w EKG w czasie wysiłku fizycznego. Wiadomo, że zapis EKG zmienia się w czasie ...
Czytaj Dalej

Tomografia optyczna (OCT)

Tomografia optyczna (OCT)
Spektralna Tomografia Optyczna z użyciem światła częściowo spójnego (ang. Spectra Optical Coherence Tomography - OCT) jest nową techniką obrazowania medycznego, ...
Czytaj Dalej

Elektrokardiografia (EKG)

Elektrokardiografia (EKG)
Elektrokardiografia jest to badanie czynności bioelektrycznej serca. Każda żywa komórka serca jest źródłem energii elektrycznej. EKG pozwala na zapis zmian ...
Czytaj Dalej