Spektralna Tomografia Optyczna z użyciem światła częściowo spójnego (ang. Spectra Optical Coherence Tomography – OCT) jest nową techniką obrazowania medycznego, która znalazła wiele klinicznych zastosowań w okulistyce.

Jednym z podstawowych atrybutów tej techniki jest wysoka rozdzielczość otrzymywanych obrazów, która sprawia, że w niektórych zastosowaniach OCT pozostaje jedyną techniką umożliwiającą wizualizację klinicznie istotnych struktur. Tak jest w przypadku tylnego bieguna ludzkiej gałki ocznej. Tutaj najważniejszym organem jest siatkówka, która składa się z wielu cienkich i półprzezroczystych warstw komórkowych.

Dzięki tomografii optycznej OCT możliwe staje się otrzymywanie obrazów przekrojów siatkówki z rozdzielczością rzędu mikrometrów (dziesiątych części grubości włosa!), umożliwiającą szczegółową analizę wszystkich istotnych warstw siatkówki.

Spektralna tomografia optyczna OCT pozwala na połączenie wysokiej rozdzielczości z dużą prędkością rejestracji danych, co umożliwia rekonstrukcję trójwymiarowej struktury siatkówki. Otrzymywane obrazy mogą być analizowane automatycznie przez komputer i tym samym możliwa staje się obiektywna ocena postępu zmian chorobowych siatkówki występujących w takich schorzeniach, jak jaskra, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, otwory w plamce, odwarstwienia siatkówki, błony przed siatkówkowe i wielu innych.

Pierwsze na świecie prototypowe urządzenie do otrzymywania przyżyciowych obrazów przekrojów przedniej i tylnej komory oka za pomocą metody Spektralnej OCT zaprojektowano i zbudowano w Zespole Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obrazy tomograficzne siatkówki zdrowego oka ludzkiego uzyskane za pomocą tego instrumentu zostały opublikowane przez tę grupę badawczą w 2002 roku. Pierwsze obrazy przekrojów oczu ze zmianami chorobowymi zostały uzyskane w Klinice Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy w zastosowaniu do diagnostyki patologii przedniego i tylnego odcinka oka.

Już w cztery lata po pierwszym doniesieniu o możliwym zastosowaniu spektralnej tomografii OCT do obrazowania, technologia ta została przeniesiona do praktyki okulistycznej. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu na rynek pierwszego urządzenia tego typu – SOCT Copernicus.

Więcej z kategorii: Badania diagnostyczne