Spektralna Tomografia Optyczna z użyciem światła częściowo spójnego (ang. Spectra Optical Coherence Tomography – OCT) jest nową techniką obrazowania medycznego, która znalazła wiele klinicznych zastosowań w okulistyce.

Jednym z podstawowych atrybutów tej techniki jest wysoka rozdzielczość otrzymywanych obrazów, która sprawia, że w niektórych zastosowaniach OCT pozostaje jedyną techniką umożliwiającą wizualizację klinicznie istotnych struktur. Tak jest w przypadku tylnego bieguna ludzkiej gałki ocznej. Tutaj najważniejszym organem jest siatkówka, która składa się z wielu cienkich i półprzezroczystych warstw komórkowych.

Dzięki tomografii optycznej OCT możliwe staje się otrzymywanie obrazów przekrojów siatkówki z rozdzielczością rzędu mikrometrów (dziesiątych części grubości włosa!), umożliwiającą szczegółową analizę wszystkich istotnych warstw siatkówki.

Spektralna tomografia optyczna OCT pozwala na połączenie wysokiej rozdzielczości z dużą prędkością rejestracji danych, co umożliwia rekonstrukcję trójwymiarowej struktury siatkówki. Otrzymywane obrazy mogą być analizowane automatycznie przez komputer i tym samym możliwa staje się obiektywna ocena postępu zmian chorobowych siatkówki występujących w takich schorzeniach, jak jaskra, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, otwory w plamce, odwarstwienia siatkówki, błony przed siatkówkowe i wielu innych.

Pierwsze na świecie prototypowe urządzenie do otrzymywania przyżyciowych obrazów przekrojów przedniej i tylnej komory oka za pomocą metody Spektralnej OCT zaprojektowano i zbudowano w Zespole Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obrazy tomograficzne siatkówki zdrowego oka ludzkiego uzyskane za pomocą tego instrumentu zostały opublikowane przez tę grupę badawczą w 2002 roku. Pierwsze obrazy przekrojów oczu ze zmianami chorobowymi zostały uzyskane w Klinice Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy w zastosowaniu do diagnostyki patologii przedniego i tylnego odcinka oka.

Już w cztery lata po pierwszym doniesieniu o możliwym zastosowaniu spektralnej tomografii OCT do obrazowania, technologia ta została przeniesiona do praktyki okulistycznej. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu na rynek pierwszego urządzenia tego typu – SOCT Copernicus.

Badanie Dopplera (USG)

Badanie Dopplera (USG)
Badanie Dopplera jest odmianą ultrasonografii, czyli USG. Metoda ta oparta jest na tzw. zjawisku Dopplera, czyli zmianie częstotliwości fali akustycznej ...
Czytaj Dalej

Badania DNA

Badania DNA
Najważniejsze dla człowieka jest to, że badania DNA można wykorzystać w celach diagnostycznych wielu chorób. Badania te polegają na pobraniu materiału, ...
Czytaj Dalej

Mammografia

Mammografia
Jest to radiologiczna metoda badania piersi pozwalająca na wykrycie zmian w obrębie ich struktury. Podobnie jak inne metody radiologiczne, mammografia ...
Czytaj Dalej

Badanie krwi – interpretacja wyników

Badanie krwi
Badanie krwi jest jednym z podstawowych badań, najczęściej zalecanym przez lekarzy. Jego wyniki pozwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta, ...
Czytaj Dalej