Rezonans magnetyczny, podobnie jak tomografia komputerowa, należy do nowoczesnych metod diagnostycznych przydatnych w wykrywaniu różnorodnych schorzeń.

Rezonans pozwala na zobrazowanie przekroju narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach. Jest to możliwe dzięki temu, że ciało ludzkie, tak jak wszystko na świecie, składa się z atomów.

W rezonansie magnetycznym największe znaczenie mają atomy wodoru, znajdujące się we wszystkich tkankach człowieka. Do przeprowadzenia badania używa się specjalnego aparatu, który wytwarza pole magnetyczne oraz fale radiowe.

Pacjent umieszczany jest w silnym polu magnetycznym, które jest wytwarzane przez skaner. Powoduje to uporządkowanie osi obrotu atomów wodoru. Następnie, dzięki zmiennemu polu elektromagnetycznemu, dochodzi do wzbudzenia rezonansu jąder atomów. Jądra zaczynają wysyłać sygnały (fale radiowe), które są odbierane przez specjalną antenę umieszczoną wokół pacjenta. Intensywność tych sygnałów jest różna w zależności od typu tkanki. Sygnały te są przetwarzane przez komputer na obraz.

Badanie rezonansem magnetycznym może wymagać podania środka kontrastującego. Obecnie najczęściej stosuje się takie pierwiastki, jak mangan Mn2+, żelazo Fe2+ oraz gadolinium Gd3+.

Przygotowanie do badania rezonansu magnetycznego

 1. Pacjent powinien być na czczo co najmniej 6 godzin przed badaniem.
 2. Małym dzieciom podaje się środki uspokajające.
 3. Pacjent nie musi rozbierać się do badania.
 4. Pacjentka powinna poinformować lekarza o tym, że jest w ciąży.
 5. Zalecane jest niestosowanie makijażu oraz lakieru do włosów, a także luźne ubranie bez metalowych zapięć czy suwaków.

Do pomieszczenia, w którym znajduje się aparat, nie należy wnosić żadnych metalowych rzeczy, gdyż może to spowodować uszkodzenie aparatu (klucze, breloczki, biżuteria, zegarki itp.).

Lekarza wykonującego badanie należy poinformować o obecności:

 • sztucznej zastawki serca
 • protezy naczyniowej
 • sztucznego biodra
 • wkładki wewnątrzmacicznej
 • innych metalicznych ciał, np. opiłków, odłamków metalowych, gwoździ, płytek.

Należy poinformować lekarza o klaustrofobii i skłonności do krwawień.

BEZWZGLĘDNYM PRZECIWWSKAZANIEM do przeprowadzenia rezonansu magnetycznego JEST POSIADANIE ROZRUSZNIKA SERCA!!!

Pacjenci z rozrusznikiem nie powinni nawet wchodzić do pomieszczenia, w którym znajduje się magnes, gdyż grozi to zakłóceniami pracy rozrusznika i w efekcie może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta.

Również pacjenci z wszczepionym neurostymulatorem nie mogą być badani metodą RM.

Względne przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego:

 • sztuczna zastawka serca
 • metalowe implanty ortopedyczne
 • klipsy naczyniowe.

Pacjent posiadający któreś z tych urządzeń zobowiązany jest dostarczyć przed badaniem pełną dokumentację dotyczącą danego urządzenia oraz operacji, podczas, której zostało wszczepione. W dokumentacji takiej powinna znaleźć się data produkcji urządzenia oraz nazwa materiału, z którego zostało wykonane.

Przebieg badania rezonansu magnetycznego

Pacjent układany jest na leżąco na ruchomym stole. Następnie zostaje przesunięty do środka aparatu, czyli tzw. gantry. W czasie badania pacjent nie może się poruszać. Badanie trwa od 1 do 3 godzin. W tunelu zamontowane jest oświetlenie w celu podniesienia komfortu badanego.

Pacjent w czasie badania ma cały czas kontakt z lekarzem poprzez kamerę oraz mikrofon.

Ponieważ temperatura w środku wzrasta do około 25°C, należy lekko się ubrać. Podczas badania pacjent słyszy dźwięk przypominający pukanie.

Ponieważ w czasie badania w środku aparatu jest dość głośno, pacjent ma założone słuchawki tłumiące hałas.

Główne zastosowanie rezonansu magnetycznego

Wskazania do rezonansu magnetycznego są podobne jak do tomografii komputerowej. Należy jednak podkreślić, że badanie to jest dokładniejsze.

1. Choroby centralnego układu nerwowego

2. Choroby kręgosłupa

 • dyskopatie
 • zmiany pourazowe
 • guzy kanału kręgowego.

3. Choroby tkanek miękkich

 • guzy tkanek miękkich
 • urazy więzadeł, stawów, mięśni.

4. Choroby klatki piersiowej

 • guzy serca
 • guzy płuc.

5. Choroby naczyń krwionośnych, np. tętniaki.

6. Choroby oczodołów

 • patologie wewnątrzgałkowe
 • choroba Gravesa-Basedowa
 • guzy oczodołów.

Bezpieczeństwo pacjenta w czasie badania rezonansu magnetycznego

Rezonans magnetyczny nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego i dlatego, w przeciwieństwie do tomografii komputerowej, jest całkowicie bezpiecznym badaniem.

Więcej z kategorii: Badania diagnostyczne