Nie tylko przyszłość, ale już teraźniejszość! Pacjenci poszukujący informacji o laserowej korekcji wzroku albo wszczepieniu sztucznych soczewek ze zdumieniem odkrywają, że podczas jednego zabiegu chirurgicznego można usunąć więcej niż jeden problem natury okulistycznej.

Najnowsze technologie operacyjne laserowej korekcji wzroku (więcej informacji o korekcji znajdziesz tutaj: https://swisslaser.pl/laserowa-korekcja-wzroku/) umożliwiają łączenie operacji krótko-/daleko-/starczowzroczności z jednoczesnym usunięciem innych wad wzroku, np. astygmatyzmu. Częste są operacje jednoczesnego usuwania zaćmy i starczowzroczności. Poddając się operacji zaćmy, możemy poprosić o wszczepienie takich sztucznych soczewek, które dodatkowo skorygują naszą wadę wzroku (krótko/dalekowzroczność, astygmatyzm). Można powiedzieć, że nowoczesna chirurgia refrakcyjna to cała lista maksymalnie zindywidualizowanych procedur, które dobiera się w zależności od stanu zdrowia oraz potrzeb pacjenta.

Ponieważ na kwalifikacje do zabiegów chirurgii refrakcyjnej coraz częściej zgłaszają się osoby dojrzałe, a nawet w podeszłym wieku, rozwój nowych metod zabiegowych postępuje w tę właśnie stronę: aby podczas jednej operacji uwolnić pacjenta zarówno od wady wzroku, jak i problemów okulistycznych związanych z jego wiekiem. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie zaćmy i starczowzroczności.

Starczowzroczność i zaćma związane są nieprawidłowościami w obrębie soczewki oka.

Starczowzroczność to zespół zmian fizjologicznych, jakie zachodzą wraz z wiekiem w ludzkim oku. Jest związana z postępującym zesztywnieniem soczewki i osłabiającą się zdolnością akomodacji oka (mięśnie akomodacyjne robią się coraz słabsze). Zmianom tym nie da się zapobiec – wynikają z naturalnego zużycia naszego organizmu.

Zaćma to zmętnienie soczewki, które nieleczone, prowadzi do utrudniających codzienne funkcjonowanie zaburzeń widzenia, a w konsekwencji często także do całkowitej utraty wzroku. Jedynym skutecznym sposobem wyeliminowania zaćmy starczej jest operacja jej usunięcia: na miejsce własnej zmętniałej usuniętej soczewki wkłada się nową – sztuczną.

Podczas jednej operacji można usunąć soczewkę własną pacjenta i wszczepić nową, sztuczną, która gwarantuje  dobry wzrok w całym spektrum widzenia.

Polecane artykuły