Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba zakaźna, wirusowa, przenoszona przez kleszcze.

OBJAWY KLESZCZOWEGO ZAPALENIA MÓZGU

Przebieg choroby jest dwufazowy.

Faza wczesna I:

Objawy pojawiają się po 7-14 dniach od ukłucia kleszcza.

 • gorączka (temperatura ciała powyżej 38°C)
 • objawy grypopodobne (bóle stawowe i mięśniowe, nudności, ból gardła, kaszel)
 • ogólne złe samopoczucie, osłabienie, zmęczenie i rozbicie
 • brak apetytu
 • światłowstręt.

Po kilkudniowej poprawie samopoczucia rozpoczynają się objawy II fazy choroby.

Faza późna II:

 • bóle głowy
 • ponowny wzrost temperatury (nawet do 41 °C)
 • nudności i wymioty
 • senność
 • objawy neurologiczne – splątanie, porażenia, sztywność karku
 • osłabienie siły mięśniowej
 • niekiedy utrata przytomności.

W przebiegu choroby mogą wystąpić różne powikłania, np.:

 • niedowłady
 • depresja
 • przewlekłe bóle głowy
 • zaniki mięśniowe i inne.

PRZYCZYNY KLESZCZOWEGO ZAPALENIA MÓZGU

Chorobę wywołują wirusy, które zajmują układ nerwowy człowieka. Wirusy przenoszone są przez ukłucie kleszcza, który bytuje na dziko żyjących zwierzętach. Możliwe jest także zakażenie drogą pokarmową, poprzez spożycie surowego mleka kozy, owcy lub krowy, będącej nosicielką wirusa.

Spożywając surowe mleko krowie, kozie lub owcze, od zwierzęcia, które jest nosicielem wirusa, można zarazić się kleszczowym zapaleniem mózgu.

DIAGNOSTYKA KLESZCZOWEGO ZAPALENIA MÓZGU

Chorobę rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych oraz wnikliwego badania lekarskiego. W celu potwierdzenia choroby wykonuje się badania serologiczne oraz badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

LECZENIE KLESZCZOWEGO ZAPALENIA MÓZGU

Istnieje możliwość wykonania szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Są one szczególnie zalecane u osób pracujących na terenach leśnych, rolników, żołnierzy i u innych osób przebywających w lesie przez dłuższy czas (np. w celach turystycznych). Szczepienie wykonuje się trzema dawkami, przy czym drugą podaj e się po upływie 1-3 miesięcy od podania pierwszej dawki, a trzecią 9-12 miesięcy od podania drugiej. Ochronę poszczepienną uzyskuje się po podaniu 2. dawki szczepionki. Aby uzyskać pełną i długotrwałą ochronę, należy podawać dawki przypominające szczepionki (co 3 lata).

W przypadku podejrzenia kleszczowego zapalenia mózgu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

PORADY LEKARZA

 NALEŻY:

 • ograniczać możliwość ukłucia przez kleszcza poprzez stosowanie odpowiednich metod ochrony oraz przestrzegać odpowiednich zasad w celu uniknięcia zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu
 • usuwać znalezione kleszcze mechanicznie, przy użyciu szczypczyków lub pęsety, chwytając kleszcza za część głowową i wyciągając wzdłuż linii wkłucia, ranę pozostałą po ukłuciu kleszcza starannie odkazić
 • zgłosić się do lekarza, jeśli nie udało się całkowicie usunąć kleszcza.
Więcej z kategorii: Choroby zakaźne i pasożytnicze