Posocznicą nazywa się stan kliniczny, w którym stwierdza się, przy użyciu obiektywnych metod, wysiew drobnoustrojów do krwi wraz z wystąpieniem określonych objawów klinicznych będących uogólnioną odpowiedzią zapalną organizmu.

OBJAWY SEPSY

 • podwyższenie temperatury ciała lub jej obniżenie, poniżej temperatury prawidłowej
 • silne dreszcze połączone z uczuciem gorąca
 •  nudności
 • przyspieszona akcja serca ponad przyjętą normę (ponad 100 uderzeń na minutę dla osób dorosłych)
 • przyspieszona częstość oddechów ponad przyjętą normę (liczba oddechów ponad 20/min dla osób dorosłych)
 • inne objawy, np. obniżenie ciśnienia tętniczego (hipotensja) z występowaniem zimnych potów
 • niepokój i splątanie psychiczne
 • objawy związane z czynnikiem będącym punktem wyjścia dla rozsiewu drobnoustrojów (np. objawy obecności ogniska ropnego w skórze lub innych narządach)
 • w posocznicy wywołanej przez meningokoki występuje charakterystyczna wysypka krwotoczna.

PRZYCZYNY SEPSY

Bezpośrednim czynnikiem wywołującym posocznicę są najczęściej bakterie różnego typu i wytwarzane przez nie toksyny, a także inne drobnoustroje, w tym wirusy oraz grzyby. Obecność tych drobnoustrojów we krwi (zwykle krótkotrwała) jest zjawiskiem powszechnym, występującym w wielu chorobach zakaźnych (np. w grypie), lecz niemającym poważnych konsekwencji.

Najczęstszą przyczyną występowania posocznicy jest istnienie u chorego już wcześniej ogniska zapalnego, z którego następuje ciągły wysiew drobnoustrojów przekraczający możliwości odpornościowe organizmu. Skutkuje to rozwojem uogólnionej reakcji zapalnej, której towarzyszą złożone procesy zachodzące w organizmie, mogące zagrażać życiu chorego. Jedną z przyczyn posocznicy może być zakażenie bakterią Neisseria meningitidis (meningokokiem), która wywołuje m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

W czasie choroby dochodzi do namnożenia i przedostania się bakterii do krwiobiegu, co może skutkować powstawaniem niewydolności wielu narządów i rozwojem posocznicy.

Do zakażenia bakterią Neisseria meningitidis może dochodzić:

 • drogą kropelkową (poprzez kaszel łub kichanie)
 • drogą kontaktów bezpośrednich (np. pocałunek)
 • drogą kontaktów pośrednich (np. spożywanie posiłków jednym kompletem sztućców).
  Szczególnie narażone na zakażenie bakterią są małe dzieci, młodzież oraz inne osoby przebywające w dużych skupiskach ludzkich (żłóbki, przedszkola, szkoły, internaty, jednostki wojskowe, akademiki).

Szczególnie narażone na zakażenie bakterią są małe dzieci, młodzież oraz inne osoby przebywające w dużych skupiskach ludzkich (żłóbki, przedszkola, szkoły, internaty, jednostki wojskowe, akademiki).

Przykładowe powikłania w przebiegu sepsy:

 • niewydolność nerek
 • niewydolność wątroby
 • zespół zaburzeń oddechowych.

DIAGNOSTYKA SEPSY

Poza zebraniem wywiadu lekarskiego i stosownym badaniem chorego wykonuje się bardzo wiele badań dodatkowych.

Badania stosowane w diagnostyce posocznicy:

 • posiew krwi i moczu, wykonywany w celu ustalenia rodzaju drobnoustroju wywołującego chorobę
 • badanie morfologiczne krwi (określenie liczby krwinek białych, płytek)
 • badania laboratoryjne układu krzepnięcia
 • RTG klatki piersiowej
 • EKG pozwalające na wykrycie zaburzeń rytmu serca
 • gazometria krwi tętniczej, wykonywana w celu zbadania równowagi kwa-sowo-zasadowej organizmu, która zależy m.in. od wydolności oddechowej
 • parametry wydolności nerek (kreatynina, mocznik).

LECZENIE SEPSY

W przypadku podejrzenia wystąpienia posocznicy należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Celem leczenia jest opanowanie zakażenia oraz wyrównanie powstałych zaburzeń w organizmie. Leczenie polega na zastosowaniu antybiotykoterapii w warunkach szpitalnych. Nie ma szczepionki przeciwko sepsie. jednak istnieje możliwość wykonania szczepień ochronnych przeciwko meningokokom, zalecanych w obowiązującym w Polsce Programie Szczepień Ochronnych.  Szczepienie wykonywać można u dzieci powyżej 2. miesiąca życia, przy czym ilość dawek szczepionki jest uzależniona od wieku. Schemat szczepienia przebiega zgodnie ze wskazaniami producenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zasięgnąć porady lekarskiej.

PORADY LEKARZA

 NALEŻY:

 • zgłosić się natychmiast do lekarza, jeżeli zauważy się pierwsze objawy posocznicy, żeby zatrzymać chorobę i nie dopuścić do wstrząsu septycznego
 • spożywać czosnek lub preparaty czosnkowe, gdyż mają one działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe
 • leczyć infekcje w konsultacji z lekarzem i stosować się do jego zaleceń.

 NIE NALEŻY:

 • lekceważyć objawów
 • wyciskać lub nacinać samemu pojawiających się na skórze ropni, gdyż grozi to rozprzestrzenieniem się zakażenia.

 

Kleszczowe zapalenie mózgu

Kleszczowe zapalenie mózgu
Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba zakaźna, wirusowa, przenoszona przez kleszcze. OBJAWY KLESZCZOWEGO ZAPALENIA MÓZGU Przebieg choroby jest dwufazowy. Faza wczesna ...
Czytaj Dalej

Gruźlica

Gruźlica
Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez prątki gruźlicy, Mycobacterium tuberculosis. Bakterię tę odkrył w 1882 r. Robert Koch, późniejszy laureat ...
Czytaj Dalej

Tasiemczyce

Tasiemczyce
Tasiemczyce należą do chorób pasożytniczych. W Polsce największe znaczenie mają zakażenia tasiemcem nieuzbrojonym i uzbrojonym. Najczęściej występującą tasiemczycą jest zakażenie ...
Czytaj Dalej

Sepsa / Posocznica

Sepsa / Posocznica
Posocznicą nazywa się stan kliniczny, w którym stwierdza się, przy użyciu obiektywnych metod, wysiew drobnoustrojów do krwi wraz z wystąpieniem ...
Czytaj Dalej