Prawda jest taka, że test w kierunku zakażenia HCV powinien wykonać każdy przynajmniej raz w życiu! Badania powinny być powtarzane, jeśli częściej lub na stałe doświadczamy sytuacji mogących skutkować zakażeniem. To, jak często się testować zależy od tego jak często znajdujemy się w ryzykownych sytuacjach. Jeśli są one stale obecne w naszym życiu, badania w kierunku HCV należy wykonywać co 6 miesięcy. Warto to zrobić, bo na wirusowe zapalenie wątroby typu C, przynajmniej na razie, nie wynaleziono szczepionki.

Dobra informacja jest taka, że aby wykonać test w kierunku zakażenia HCV, niepotrzebne jest specjalne przygotowanie do badania, np. nie trzeba być na czczo. Najczęściej najpierw oznacza się markery serologiczne zakażenia w postaci przeciwciał anty-HCV. Następnie, jeśli wynik jest dodatni, przeprowadza się badanie wirusologiczne, czyli oznaczenie materiału genetycznego wirusa – HCV RNA. Sama obecność przeciwciał anty-HCV nie świadczy o czynnym zakażeniu – przeciwciała mogą być obecne również u osób wyleczonych samoistnie lub za pomocą leków przeciwwirusowych. Ze względu na bez- lub skapoobjawowy przebieg infekcji HCV ważne jest wykrycie wirusa na wczesnym etapie choroby i jego eliminacja za pomocą leczenia. Dzięki temu unikniemy poważnych następstw zakażenia, do których należy marskość wątroby i rak wątrobowokomórkowy.

Do zakażenia wirusem HCV dochodzi na skutek naruszenia ciągłości tkanek w następstwie procedur medycznych (drobne zabiegi medyczne jak szycie rany, zabiegi operacyjnie, dializy, endoskopie) i niemedycznych (tatuaż, kolczykowanie, stosowanie substancji psychoaktywnych na drodze wstrzyknięć), drogą wertykalną dziecko zakazić się może od matki, a do 1992 roku możliwe było także zakażenie poprzez przetoczenie krwi i preparatów krwiopochodnych. Więcej informacji o drogach jego przenoszenia znajdziecie, wchodząc w poniższy link: https://watrobanieboli.pzh.gov.pl/czynniki-ryzyka-zakazen-hbv-i-hcv/

Badania w kierunku HCV są dostępne bezpłatnie w ramach: Pilotażowego programu profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski – https://watrobanieboli.pzh.gov.pl/o-programie/, którego jesteśmy oficjalnym partnerem.

Polecane artykuły