Dlaczego rodziny walczą o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej dopiero po wielu latach? Czy odszkodowania za śmierć osoby bliskiej wypłacane po kilkunastu latach od wypadku powinno być odpowiednio niższe?

Dziesięć lat po tragicznej śmierci wciąż można dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

Jeżeli osoba poniosła śmierć w wypadku komunikacyjnym, wypadku na gospodarstwie rolnym, czy podczas pracy, to najbliżsi mogą ubiegać się o tzw. odszkodowanie za śmierć. Koniecznym warunkiem do uzyskania takiego odszkodowania jest to, że zdarzenie powodujące zgon najbliższej osoby wynikło z zawinionego działania innej osoby. Typowym przykładem takiego zdarzenia jest wypadek samochodowy, w którym traci życie pasażer samochodu lub kierowca, który nie był winny spowodowania wypadku. Osoby bliskie, czyli żona, dzieci, wnukowie a nawet konkubina może w takiej sytuacji uzyskać wielotysięczne odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej. Odszkodowanie to prawidłowo nazywa się zadośćuczynieniem za śmierć osoby bliskiej.

Czy to prawda, że w miarę upływu czasu cierpienie po stracie najbliższej osoby jest mniejsze?

Oczywiście, że nie ponieważ stan naruszenia dóbr osobistych w postaci prawa do więzi rodzinnych ma charakter trwały. Gdy tracimy bliską osobę w tragicznym wypadku niezmiennie towarzyszy nam poczucie pustki i wielkiej straty. Wraz ze wspomnieniami wracają ból i cierpienie, a skutki śmierci dają się we znaki podczas uroczystości rodzinnych, wakacji, świąt, wizyt na cmentarzu.

Pomimo tego, że z upływem lat ból i cierpienie psychiczne nie jest, aż tak intensywne, to rany w sercu bliskich pozostają na zawsze. Nie jest prawdą, że czas leczy rany a więc odszkodowanie za śmierć ojca, czy dziecka wypłacane po wielu latach winno być odpowiednio niższe, niż gdyby ta osoba ubiegała się o zadośćuczynienie po krótkim okresie czasu od zgonu najbliższej osoby.

Dlatego wysoka kwota zadośćuczynienia za śmierć winna być wypłacona nawet po dziesięciu latach od tragicznego wypadku. Należy jednak pamiętać, aby zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych nastąpiło w okresie nieobjętym przedawnieniem.

Na wysokość należnego zadośćuczynienia nie może mieć wpływu data i to w jakim terminie po zdarzeniu to roszczenie zostało złożone.

Po stracie najbliżej osoby kwota zadośćuczynienia za śmierć powinna mieć wciąż ekonomicznie odczuwalną wartość, a okres jaki minął pomiędzy tragicznym wypadkiem, a datą wniesienia pozwu nie może być kryterium decydującym o jego wysokości.

Zawsze powinny być badane okoliczności rzutujące na rozmiar doznanej krzywdy, a nie czas zgłoszenia szkody i wniesienia pozwu.

Przyczyny zwłoki w walce o godziwe zadośćuczynienie po stracie bliskiej osoby mogą być przeróżne, a najczęściej spowodowane są obawą przed powrotem do traumatycznych przeżyć związanych ze śmiercią bliskiej osoby w tragicznym wypadku. Niejednokrotnie też spowodowane są nieświadomością prawną i niewiedzą.

Ponieważ w większości spraw o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej ma zastosowanie wydłużony, aż 20-letni okres przedawnienia, to zdarza się że rodziny domagają się słusznego odszkodowania na ostatnią chwilę, po kilkunastu latach. Jeżeli jednak żądanie o odszkodowanie za śmierć zostanie zgłoszone przed upływem okresu przedawnienia, to nadal wypłacone zadośćuczynienie za śmierć winno być tak wysokie, aby zrekompensować doznane przez najbliższych cierpienia.

Nie można różnicować pozycji procesowej osoby dochodzącej zadośćuczynienia po stracie bliskiego, od tego czy wystąpił z nim zaraz po doznaniu krzywdy, czy po kilku latach od tragicznego zdarzenia. Należy zawsze brać pod uwagę zarówno rozmiar krzywdy już doznanej, jak i tej którą osoba poszkodowana będzie odczuwać w przyszłości. Najważniejszym dowodem w sprawie zawsze jest silna więź pomiędzy osobą domagającą się zadośćuczynią a zmarłym, rozmiar krzywdy, sposób i intensywność przeżywania żałoby po zmarłym.

Jak wysokie odszkodowanie za śmierć

Skoro już wiemy, że czynnikiem warunkującym wysokość odszkodowanie za śmierć nie może być czas zgłoszenia żądania zapłaty zadośćuczynienia za śmierć, to należy wskazać jak wysokie odszkodowanie za śmierć można uzyskać.

W przypadku roszczeń o odszkodowanie za śmierć dziecka wypłata oscyluje około 80.000zł, ale w szczególnych wypadkach może osiągnąć kilkuset tysięcy złotych. W sprawach małoletnich dzieci, które straciły rodzica wypłata odszkodowania za śmierć rodzica jest jeszcze wyższa. Z kolei odszkodowanie za śmierć brata, czy siostry zwykle osiąga wysokość do dwudziestu pięciu tysięcy złotych. Powyższe kwoty odszkodowania za śmierć możliwe są do osiągnięcia w przypadku skierowania sprawy do Sądu. Z tego względu poszkodowane osoby, winne skorzystać z pomocy prawników od odszkodowań, czy kancelarii odszkodowawczej.

Czy możliwe jest pomniejszenie wypłaty odszkodowania za śmierć

W niektórych wypadkach może mieć zastosowanie instytucja przyczynienia, powodująca odpowiednie pomniejszenia odszkodowania za śmierć. Wyobraźmy sobie, że osoba która zginęła w wypadku samochodowym nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. W takie sytuacji zazwyczaj wypłata odszkodowania pomniejszana jest o pewien procent. Niezapięcie pasów pociąga za sobą obniżenie odszkodowania za śmierć o 30-50%. Pamiętać należy, że to zakład ubezpieczeń odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania, musi udowodnić fakt przyczynienia – w tym przypadku, że osoba, która poniosła śmierć w wypadku nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Artykuł przygotowała Kancelaria Odszkodowawcza KDRO.pl z Wrocławia

Polecane artykuły