E-recepta to udogodnienie dla lekarzy i pacjentów, które zostało wdrożone w styczniu 2020 roku. System działa ogólnopolsko i w odniesieniu do lekarzy wszelkich specjalizacji. Jak cyfrowa recepta działa w praktyce? Jakie działania musi podjąć medyk, aby apteka mogła prawidłowo obsłużyć swojego klienta? Dowiedz się więcej na temat e-recept.

E recepta może być wystawiona przez każdego lekarza: nie ma więc znaczenia, czy wypisze ją internista w ośrodku zdrowia czy specjalista, którego zatrudnia szpital lub klinika medycyny estetycznej.

Nowa recepta – co to jest i jak działa?

E-recepty stanowią element złożonego systemu informatycznego, w skład którego wchodzą również e-zwolnienia i e-skierowania. Podstawowym celem recepty online jest sprawienie, by pacjent łatwiej wykupił przepisane leki, zmniejszenie liczby błędów powstających w procesie realizacji oraz przeciwdziałanie fałszerstwom. Sam sposób działania jest podobny do wcześniejszej, papierowej wersji. Ważną funkcjonalnością jest to, że recepta online jest widoczna w internetowym koncie pacjenta.

Jak działają e-recepty w praktyce? Wystarczy, że lekarz wypisujący konkretny lek zaloguje się do rejestru medykamentów i wybierze z listy odpowiedni preparat. Po dokonaniu wyboru potrzebne leki trafiają do systemu. Pacjent otrzymuje jedynie czterocyfrowy kod dostępu, który w połączeniu z jego numerem pesel pozwoli odebrać lekarstwa w dowolnej aptece (plus ewentualnie wydruk informacyjny). Farmaceuta odczytuje tylko ciąg cyfr – nie musi rozszyfrowywać lekarskiego pisma i dopytywać o szczegóły. Nie ma także ryzyka, że zabraknie pieczątki lub naniesione dane rozmażą się, uniemożliwiając realizację druku.

Termin ważności

Wiedząc, czym jest e-recepta, warto zadbać pytanie, czy e-receptę trzeba wykupić w konkretnym terminie? Także i tu zasada nie różni się od wcześniejszych recept papierowych. Recepty online są ważne przez 365 dni. Wyjątkiem jest recepta na antybiotyk (ważna przez 7 dni), na leki psychotropowe i odurzające (30 dni) oraz preparaty immunologiczne (120 dni).

Istotne jest to, że na e-recepcie można umieścić nazwę leku wraz z dawką i liczbą opakowań wystarczającą na maksymalnie 180 dni. Jeśli dany produkt znajduje się w większym opakowaniu, którego nie można podzielić, w takich wyjątkowych przypadkach można wydać większą niż dopuszczalna ilość opakowań, ale tylko do jednego, jak najmniejszego opakowania więcej. Jeżeli natomiast minęło 30 dni od momentu wystawienia recepty przez lekarza, farmaceuta może odliczyć upływające dni i oznacza e-receptę jako zrealizowaną częściowo.

Realizacja e-recepty krok po kroku

Jak w praktyce przebiega procedura, na podstawie której można zrealizować e-receptę? Sam proces jest dla pacjenta niemal nieodczuwalny i działa prawie jak tradycyjna recepta. W gabinecie lekarskim, podczas konsultacji medycznej (dopuszcza się także konsultację telefoniczną) lekarz wystawia receptę. Pacjent, zamiast otrzymać receptę w formie wydruku, uzyskuje wytyczne lekarza w formie elektronicznej oraz kod.

W każdej aptece wystarczy pokazać farmaceucie kod kreskowy wysłany na e-mail lub telefon lub podyktować kod oraz numer pesel, aby otrzymać potrzebne lekarsrwa.

Zalety i wady e-recepty

Z e-receptą wiąże się wiele plusów. Wśród głównych zalet rozwiązania wymienić można:

  • wygodną obsługę dla pacjentów, lekarzy i farmaceutów,
  • oszczędność czasu,
  • ograniczenie liczby pomyłek ze względu na wyeliminowanie ryzyka nieczytelności,
  • możliwość częściowej realizacji w przypadku przepisywania większej liczby leków – nie trzeba korzystać z odpisów i nie traci się refundacji, można także dalszą receptę wykupić w każdej aptece,
  • dane dostępne online, wraz z informacjami o historii leczenia (poprzez internetowe konto pacjenta),
  • łatwo wystawiane recepty transgraniczne,
  • e-recepty nie można zgubić ani zniszczyć.

Czy w związku z tym, analizując e-receptę, można dostrzec jakieś wady tego rozwiązania? Właściwie jedyny mankament wiąże się ze specyfiką samej technologii. Jeżeli z jakichś przyczyn w aptece nie będzie można odczytać kodu, wykupienie leku się nie powiedzie. Także wydruk informacyjny może być niepełny lub może zabraknąć na nim jakiejś informacji. Z tego właśnie względu warto wykorzystać internetowe konto pacjenta.

Częściowa realizacja recepty

Wyżej pojawiła się już informacja, że z wystawieniem e-recepty wiąże się opcja częściowej realizacji. Co to oznacza w praktyce?

Kiedyś, gdy działały recepty tradycyjne, brak danego leku w aptece lub niedostępność wystarczającej liczby opakowań sprawiały, że farmaceuta wypisywał odpis, który można było zrealizować później w tym samym miejscu. E-recepty wyeliminowały wszelkie niedogodności z tym związane. Obecnie, gdy niektórych preparatów brakuje lub gdy pacjent nie chce kupować wszystkich naraz, może poprosić tylko o część przepisanych medykamentów, a po resztę udać się w późniejszym terminie do dowolnej apteki.

Polecane artykuły