Recepty online umożliwiają zakup niezbędnych leków w praktycznie dowolnej aptece. Rozwiązanie to stanowi ogromnie udogodnienie, jak również sprzyja ekologii – nic zatem dziwnego, że recepty internetowe zastąpiły tradycyjnie wystawianie recept. Usługa taka dostępna jest dla każdego; wizyta u lekarza bądź korzystanie z serwisów internetowych wystawiających e-receptę to także możliwość zdobycia leków również dla obcokrajowców. Jak zrealizować receptę, jeśli jest się obywatelem innego kraju?

E-recepty dla osób z Ukrainy

W Polsce żyje wielu cudzoziemców, którzy nie zawsze posiadają własne ubezpieczenie. Sytuacja konfliktu w Ukrainie sprawiła, że do Polski napłynęło wielu obywateli ukraińskich poszukujących w naszych granicach nie tylko bezpieczeństwa, ale również nowego życia. Nic zatem dziwnego, że Polska wprowadziła szereg regulacji, mających na celu ułatwienie zdobycia istotnych identyfikatorów – na przykład numeru PESEL. Takie dane umożliwiają między innymi znalezienie pracy, a także korzystanie z nieodpłatnej pomocy lekarskiej.

Wystawienie recepty refundowanej możliwe jest między innymi dla osób z Ukrainy, które po 24 lutego 2022 roku przekroczyły granicę Rzeczypospolitej w sposób legalny. Aby było to jednak możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków technicznych. Nie można zapomnieć o:

  • użyciu nadanego numeru PESEL; w przeciwnym razie konieczny będzie identyfikator numeru dowodu osobistego;
  • zastosowaniu uprawnieniu dodatkowego IN; w przypadku obywatela urodzonego w Ukrainie z nadanym już numerem PESEL, IN jest niezbędne, gdyż nie będzie ona miała ubezpieczenia w systemie EWUŚ;

W przypadku:

  • braku wskazania identyfikatora płatnika usługobiorcy – w przypadku obywatela Ukrainy, przeprowadzamy działanie analogiczne do osób z numerem PESEL;
  • braku użycia szablonu wskazującego na dokument potwierdzający prawo do świadczeń, który konieczny jest do przekazania numeru karty EKUZ dla obcokrajowców.

Jeśli lekarz będzie kierował się tymi zasadami, nie będzie możliwości pojawienia się błędu reguły REG.WER.2671. Zasada ta odpowiada za kontrolowanie wskazania dokumentu, który poświadcza prawo do świadczeń.

Czy na podobnych zasadach receptę online mogą uzyskać obywatele innych krajów? Tak, nawet jeśli nie posiadają statusu ubezpieczonego. W takiej sytuacji należy zastosować uprawnienie dodatkowe, na przykład wskazanie opiekuna bądź osoby będącej płatnikiem.

Identyfikatory dokumentów potwierdzających tożsamość obywateli Ukrainy

Lista rodzajów identyfikatorów potwierdzających tożsamość obywateli Ukrainy rozszerzona została o kilka paragrafów. Obecnie prezentuje się w sposób następujący:

  • 2.16.840.1.113883.4.330.804 – Identyfikator paszportu Ukrainy;
  • 2.16.840.1.113883.3.4424.1.2.804 – Identyfikator numeru dowodu osobistego w Ukrainie;
  • 2.16.840.1.113883.3.4424.1.3.804 – Identyfikator prawa jazdy w Ukrainie;
  • 2.16.840.1.113883.3.4424.1.8.616 – Numer Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca w Polsce (TZTC).

Wystawienie recepty refundowanej dla dziecka nieposiadającego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Czy dziecko niebędące obywatelem Polski i nieposiadające dokumentu potwierdzającego tożsamość również może skorzystać z recepty onlineTak; możliwe jest to wtedy, gdy wskaże się prawnego opiekuna. Musi on spełniać warunki dotyczące rodzajów dokumentów, które potwierdzają tożsamość.

Co może być identyfikatorem dziecka nieposiadającego dokumentu potwierdzającego tożsamość? W takiej sytuacji konieczny jest identyfikator techniczny w gałęzi wystawcy. Dane pacjenta powinny zawierać takie informacje, jak imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

Co z danymi opiekuna? Zazwyczaj używa się jednego z podanych już identyfikatorów dokumentów tożsamości Ukrainy. Pomocny będzie również numer PESEL oraz dodatkowy IN.

Co jest konieczne do realizacji recepty refundowanej?

W jaki sposób można zrealizować receptę wystawioną dla osoby niebędącej obywatelem Polski? Aby tego dokonać, stosuje się dokładnie te same zasady, co w procesie uzyskiwania recepty refundowanej dla cudzoziemca. Możliwe jest także wskazanie opiekuna, który odbierze leki podając zawarte w dokumencie recepty informacje.

E-recepta – wygoda dla każdego

Możliwość korzystania z opieki zdrowotnej, w tym także wystawienie recepty refundowanej jest ogromnym udogodnieniem dla każdego cudzoziemca. Niezależnie od rodzajów dokumentów potwierdzających tożsamość, wystawianie recepty refundowanej odbywa się w gabinetach lekarskich bądź za pośrednictwem firm proponujących tego typu usługi internetowo. Realizacji recepty można dokonać w każdej aptece, co również stanowi spore udogodnienie dla pacjenta.

Warto jeszcze zaznaczyć, że receptę online można uzyskać również za pośrednictwem porady internetowej. Wizyta w przychodni czy innej placówce medycznej nie jest wcale konieczna. Takie rozwiązanie sprawia, że pacjent może zaoszczędzić czas oraz kwotę, jaką musiałby poświęcić na ewentualny dojazd.

Polecane artykuły