Rezonans magnetyczny jest całkowicie nieszkodliwą metodą badania wizualnego. Rezonans magnetyczny stanowi popularną i dokładną metodę diagnostyczną. Za pomocą rezonansu magnetycznego możliwe jest uzyskanie obrazów części ciała i narządów w wysokiej rozdzielczości. Uzyskane obrazy pozwalają z dużą dokładnością diagnozować choroby. Rezonans magnetyczny dostarcza obszerniejszych informacji niż zdjęcia rentgenowskie, ultrasonograficzne czy tomografia komputerowa.

Badanie rezonans magnetyczny jest bezpieczne i bezbolesne. Badania prowadzone są z wykorzystaniem silnego pola magnetycznego i fal radiowych. Ludzkie ciało składa się z milionów atomów wodoru. Podczas skanowania pole magnetyczne oddziałuje na najmniejsze cząsteczki atomu, czyli protony, które ustawiają się równolegle do pola magnetycznego.

Rezonans magnetyczny – na czym polega badanie?

W czasie badania rezonansem magnetycznym ciało jest przez krótki czas wystawione na działanie fal radiowych, które wprawiają w ruch protony wodoru. Pod koniec ekspozycji na fale radiowe protony wodoru próbują ułożyć się w tej samej kolejności, dając słaby sygnał radiowy, który jest odbierany i przetwarzany na obraz przez specjalną instalację rezonansu magnetycznego. Zasadniczo w ludzkim ciele atomy wodoru znajdują się w cząsteczkach wody. Zawartość wody w różnych tkankach jest różna, więc emitują one różne sygnały radiowe w urządzeniu do rezonansu magnetycznego. W związku z tym możliwe jest uzyskanie strukturalnego obrazu organizmu. Proces ten jest wykonywany przez specjalny komputer.

Rezonans magnetyczny – jak wygląda badanie

Podczas badania pacjent leży na niewielkiej kozetce, która znajduje się wewnątrz aparatu do rezonansu magnetycznego. Główne urządzenie odbiorcze umieszcza się pod pacjentem lub w pobliżu badanej części ciała (np. stawu), aby lepiej odbierać słaby sygnał radiowy emitowany przez tkanki podczas badania. Dla wygody badania miejsce, w którym leży pacjent, jest przesuwane. Proces badawczy jest bezbolesny. Zabieg trwa 30-60 minut (w zależności od wielkości badanego obszaru). Podczas badania pacjent musi leżeć nieruchomo, ponieważ ruch mogą wpływać na jakość obrazu, a co za tym idzie na wynik badania. Badanie jest bezpieczne, ponieważ nie stosuje się promieniowania rentgenowskiego. W przypadkach wstrzyknięcia środka kontrastowego możliwa jest reakcja alergiczna, ale prawdopodobieństwo tego jest niewielkie.

Rezonansem magnetycznym możemy wykonać badania mózgu i rdzenia kręgowego, kręgosłupa, naczyń krwionośnych, kości i stawów, jamy brzusznej i narządów miednicy, tkanek miękkich oraz płodu w czasie ciąży.

Korzyści z badania rezonansem magnetycznym

Obrazy uzyskane podczas badania rezonansem są analizowane przez specjalistę radiologa, który ocenia uzyskane dane i wyciąga wnioski co do stanu badanego narządu lub układu.

Dzięki badaniu rezonansem:

  • istnieje możliwość badania różnych tkanek miękkich i narządów np. serca lub wątroby, co jest znacznie dokładniejsza niż innymi metodami,
  • w niektórych przypadkach możliwa jest również ocena stanu narządów,
  • rezonans pozwala stwierdzić obecność guza we wczesnym stadium rozwoju,
  • środki kontrastowe stosowane w badaniach znacznie rzadziej powodują reakcję alergiczną niż stosowane w tomografii komputerowej,
  • dzięki rezonansowi lekarz ma możliwość oceny struktur, których nie można zbadać innymi metodami diagnostycznymi. Chodzi tu np. o badanie dysków lub szpiku kostnego,
  • badanie przeprowadza się bez narażenia pacjenta na promieniowanie rentgenowskie.

Tuż po badaniu rezonansem pacjent może wrócić do codziennych zajęć. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przed badaniem pacjent stosował środki uspokajające, dzięki którym mógł on spokojnie leżeć przez niezbędny czas. W takich sytuacjach należy odmówić z lekarzem, czy jest on w stanie np. kierować pojazdem.

Polecane artykuły