W Polsce wciąż zbyt rzadko o alkoholizmie mówi się jako o chorobie, a jeśli już, to często zaznacza się, że jest ona wynikiem własnej woli, niejako „chorobą na życzenie”, bagatelizując oraz marginalizując osoby uzależnione, które postrzegamy przez pryzmat „pijanej osoby spod sklepu” czy bezdomnego. Taka generalizacja alkoholików stwarza szansę na ukrywanie nałogu przez tzw. alkoholików wysoko funkcjonujących, którzy poprzez wysoką rangę społeczną, nie są kojarzeni z problemem alkoholowym. Aktualne badania społeczne są jednak jednoznaczne – kupujemy coraz to droższe alkohole, pijemy głównie w samotności, więc wizerunek alkoholika już dawno powinien ulec całkowitej przemianie.

Dla kogo zalecane jest leczenie farmakologiczne alkoholizmu?

Leki na alkoholizm, według opinii wielu pacjentów, ich rodzin, a także lekarzy specjalizujących się w leczeniu alkoholizmu, dają aż 70% skuteczności powodzenia kuracji, która jednak musi być wynikiem pracy alkoholika z lekarzem, psychologiem, a także wynikać z chęci zerwania z nałogiem. Kuracja lekami antyalkoholowymi wymaga minimum 7-dniowej abstynencji oraz detoksykacji organizmu, co dla wielu alkoholików, którzy wpadają w tzw. ciągi alkoholowe, jest dyskwalifikacją do rozpoczęcia leczenia. W przypadku niektórych leków tj. Disulfiram należy także dokładnie sprawdzić stan zdrowia psychicznego oraz to, czy alkoholik nie ma problemów o charakterze wieńcowym, gdyż połączenie leku z alkoholem może powodować liczne skutki uboczne.

Leki antyalkoholowe stosowane w Polsce – Disulfiram (Esperal), Naltrekson.

W Polsce od wielu lat, farmakologiczne leczenie uzależnień jest całkowicie powszechne, legalne i zalecane jako wsparcie terapii psychologicznej. Wyróżnia się dwa rodzaje leków antyalkoholowych – te o działaniu awersyjnym (Disulfiram zwany wcześniej Esperalem) oraz bardziej nowoczesny lek, który blokuje receptory związane z odczuwaniem przyjemności z upojenia alkoholowego – Naltrekson.

Disulfiram:

Działanie leku Disulfiram polega na wywołaniu nieprzyjemnych objawów połączenia leku z alkoholem, do których zaliczamy:

  • nudności i wymioty,
  • kołatanie serca,
  • halucynacje,
  • stany lękowe – w tym strach przed śmiercią.

Poprzez lęk przed powyższymi skutkami połączenia alkoholu z lekiem, alkoholik zachowuje abstynencję, co wpływa pozytywnie na powodzenie całej kuracji.

Naltrekson:

Naltrekson natomiast to tabletka na alkoholizm nowszej generacji, która w połączeniu z substancją wysokoprocentową nie wywołuje, aż tak trudnych objawów. Jego działanie polega na blokowaniu receptorów związanych z odczuwaniem euforii oraz rozluźnienia spowodowanego spożyciem alkoholu, co sprawia, że nie przynosi on już oczekiwanych rezultatów.

Oba leki antyalkoholowe muszą być aplikowane w porozumieniu z lekarzem specjalistą od farmakologicznego leczenia uzależnień.

Zagrożenia – alkoholizm leki odwykowe.

Najczęstszymi obawami związanych z lekami antyalkoholowymi to lęk przed nawrotem choroby alkoholowej po zakończonej kuracji. Osoba uzależniona, która nie rozpoczyna równolegle terapii psychologicznej, może nie poradzić sobie z pokusą sięgnięcia po alkohol, gdy leki na alkoholizm przestaną działać.

Efekty i korzyści farmakologicznego leczenia alkoholizmu.

Ważnym i natychmiastowym efektem działania leków odwykowych jest przymusowa abstynencja, która pozwala rozpocząć detoks organizmu, a także zauważyć korzyści płynące z trzeźwości. Alkoholik, czujący wsparcie w terapii psychologicznej oraz w działaniu leków, ma większe szanse na utrzymanie abstynencji niż osoba, która stara się utrzymać trzeźwość na własną rękę.

Tabletki antyalkoholowe – ceny oraz miejsca, gdzie warto rozpocząć leczenie.

Farmakologiczne leczenie alkoholizmu nie jest refundowane, dlatego rozpoczynając kurację, warto dopytać, ile będzie trwała i jaki będzie jej ostateczny koszt. Cena leczenia zależy od potrzebnych dawek leku, a jej orientacyjny koszt może wynieść od 1200 do 2000 zł. Cena ta dotyczy zabiegu aplikacji leków antyalkoholowych, które umieszcza się w postaci specjalistycznego implantu pod skórą pacjenta.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, zachęcamy do uprzedniego kontaktu z placówką leczenia uzależnień, która posiada doświadczenie, a także odpowiednie kompetencje oraz certyfikaty, aby przeprowadzać kuracje lekami odwykowymi. Takie uprawnienia posiadają lekarze z ośrodka Insertmed, którzy oferują także leczenie w domu pacjenta.

Polecane artykuły