Czerwonka jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez bakterie, przebiegającą pod postacią tzw. zespołu czerwonkowego, tj. masywnej biegunki krwistej, bólów brzucha i gorączki.

OBJAWY CZERWONKI BAKTERYJNEJ

Okres od zakażenia do wystąpienia objawów klinicznych wynosi 2-5 dni. Najczęściej czerwonka rozpoczyna się nagle.

Charakterystyczne objawy czerwonki:

 • kolkowe bóle brzucha, niekiedy bardzo silne
 • biegunka zawierająca krew, z silnym parciem na stolec
 • wymioty
 • stany podgorączkowe i gorączka (temperatura ciała powyżej 38°C)
 • drgawki i majaczenia
 • może dochodzić także do utraty przytomności
 • szybkie odwodnienie organizmu.

W niektórych przypadkach na 12-24 godzin przed rozpoczęciem choroby mogą wystąpić niespecyficzne objawy grypopodobne w postaci ogólnego złego samopoczucia, bólów głowy, uczucia znużenia, uczucia rozbicia.

PRZYCZYNY CZERWONKI BAKTERYJNEJ

Przyczyną występowania choroby jest najczęściej zakażenie bakteryjne pałeczką czerwonki z rodzaju Shigella.

Istotą choroby jest działanie szczególnej toksyny bakteryjnej, wytwarzanej przez pałeczki, która powoduje uszkodzenie w obrębie błony śluzowej jelita grubego. Doprowadza to do jej obrzęku i rozwoju procesu zapalnego.

Zespół czerwonkowy, czyli zespół objawów występujących w czerwonce bakteryjnej, mogą wywołać również inne drobnoustroje, na drodze zmiany składu bakteryjnego jelita grubego lub rozwoju stanu zapalnego wywołanego przez wirusy.

Czerwonka występuje powszechnie na świecie, szczególnie w krajach o gorącym klimacie. Zakażenie następuje najczęściej na drodze pokarmowej, poprzez spożycie pokarmu zanieczyszczonego bakteriami pochodzącymi od człowieka lub nosiciela drobnoustroju.

Do zakażenia może również dojść poprzez bezpośredni kontakt z zakażonym oraz poprzez przedmioty. W roznoszeniu drobnoustrojów czerwonki duży udział mają także muchy.

Czerwonka może prowadzić do odwodnienia, a w konsekwencji do groźnych powikłań typu:

DIAGNOSTYKA CZERWONKI BAKTERYJNEJ

Chorobę rozpoznaje się na podstawie wywiadu lekarskiego, analizy stwierdzonych objawów klinicznych oraz wnikliwego badania lekarskiego. W diagnostyce choroby wykorzystuje się posiewy kału na specjalnych podłożach, jak również badania endoskopowe w obrębie jelita grubego. Niekiedy mogą być wskazane dodatkowe badania, w tym badania laboratoryjne, których zastosowanie jest uzależnione od stanu klinicznego chorego.

W przypadku podejrzeń, że stwierdzone objawy mogą być wywołane zakażeniem pełzakiem czerwonki, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Wdrożenie poniższych porad jest kluczowe w zapobieganiu wystąpieniu czerwonki bakteryjnej.

PORADY LEKARZA

 NALEŻY:

 • przestrzegać zasad higieny osobistej (szczególnie podczas podróży do krajów tropikalnych, krajów, gdzie często występuje pełzakowica, krajów o niskim poziomie sanitarnym)
 • regularnie myć ręce, w szczególności przed jedzeniem i po oddaniu stolca
 • w czasie podróży do krajów tropikalnych i o niskim poziomie sanitarnym pić wody tylko fabrycznie zamknięte oraz unikać picia napojów z lodem
 • chronić potrawy przed owadami.

 NIE NALEŻY:

 • spożywać jedzenia pochodzącego z niejasnego źródła, co do którego istnieje podejrzenie, że może być przygotowywane w warunkach niespełniających norm sanitarnych
 • jeść nieumytych owoców i warzyw
 • przygotowywać potraw bez uprzedniego dokładnego umycia rąk
 • pić zanieczyszczonej wody, wody z rzek, jezior i innych otwartych zbiorników wodnych.

Podczas podróży do krajów tropikalnych nie należy pić niezamkniętych fabrycznie napojów, a przede wszystkim napojów z lodem.

 

Róża

Róża
Róża jest chorobą zakaźną bakteryjną, szczególną postacią zapalenia tkanki łącznej, przebiegającego z zajęciem naczyń chłonnych skóry. OBJAWY RÓŻY Objawy choroby ...
Czytaj Dalej

Ospa wietrzna

Ospa wietrzna
Ospa wietrzna jest chorobą zakaźną wirusową, bardzo zaraźliwą. Na tę chorobę zapada około 95% dzieci przed okresem dojrzewania. OBJAWY OSPY ...
Czytaj Dalej

Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Choroba Creutzfeldta-Jakoba
Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) jest bardzo rzadkim zaburzeniem, które powoduje śmierć mózgu. Większość pacjentów umiera w ciągu roku od zachorowania. Choroba ...
Czytaj Dalej

Tężec

Tężec
Tężec jest groźną chorobą zakaźną układu nerwowego, cechującą się wysoką śmiertelnością. wywołaną działaniem silnej toksyny bakteryjnej. OBJAWY TĘŻCA Choroba rozpoczyna się ...
Czytaj Dalej