Napięciowy ból głowy jest najczęstszym rodzajem pierwotnego bólu głowy. Co więcej jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą neurologiczną na świecie. W piśmiennictwie przedstawiany jest jako niewyróżniający się niczym szczególnym, „zwyczajny” ból głowy. Sprawdź, jakie są rodzaje napięciowego bólu głowy i co może go powodować.

Jakie są rodzaje napięciowego bólu głowy?

W zależności od czasu utrzymywania się objawów wyróżnia się następujące rodzaje napięciowego bólu głowy:

  • rzadki napięciowy ból głowy – ataki pojawiają się maksymalnie raz na miesiąc, czyli w ciągu roku występuje mniej niż 12 epizodów; dolegliwości utrzymują się przez okres od 30 minut do 7 dni;
  • częsty napięciowy ból głowy – przynajmniej 10 ataków w ciągu roku, które trwają przez 1–14 dni w miesiącu i utrzymują się przez ponad 3 miesiące (od 12 do 180 dni z bólem głowy w roku);
  • przewlekły napięciowy ból głowy – objawy pojawiają się co najmniej 15 razy w miesiącu, przez ponad 3 miesiące, trwają od kilku godzin do kilku dni, mogą również być nieprzerwane.

Czym charakteryzuje się napięciowy ból głowy?

Ataki napięciowego bólu głowy mogą mieć różny czas trwania – od kilkudziesięciu minut do nawet kilku dni. Dolegliwości rozmieszczone są po obu stronach głowy. Napięciowy ból głowy określany jest jako ból uciskający. Podczas jego trwania chorzy mają wrażenie nałożenia na głowę obręczy czy hełmu. Nie jest on bólem pulsującym. Dolegliwości są łagodne lub umiarkowane. Nie dochodzi do ich nasilenia w związku z podejmowaniem codziennych aktywności. Atakom napięciowego bólu głowy nie towarzyszą nudności i wymioty (wyjątek stanowi przewlekły napięciowy ból głowy). Pojawić mogą się za to fotofobia (nadwrażliwość na światło) bądź fonofobia (nadwrażliwość na dźwięki). Często napięciowy ból głowy łączy się z intensywnymi skurczami mięśni barków, karku i czepca.

Występowanie i przyczyny napięciowego bólu głowy

Informacje na temat rozpowszechnienia napięciowego bólu głowy są mocno rozbieżne. Szacuje się, że dotyczy on od 1,3 do 86,5% populacji ogólnej. Różnice te wiążą się najprawdopodobniej z odrębnościami w sposobie definiowania i metodologii napięciowego bólu głowy. Przypadłość ta częściej występuje u kobiet niż mężczyzn (1,25:1). Pojawia się w młodości i może trwać wiele lat. Jej rozpowszechnienie znacznie spada po osiągnięciu wieku senioralnego.

Jak dotąd nie poznano dokładnie patogenezy napięciowego bólu głowy. Wśród czynników predysponujących do jego pojawienia się wymienia się zwłaszcza: depresję, silne emocje, stres, stany lękowe, przemęczenie i niedobory snu. Nazwa wiąże się z przypuszczeniem, że podczas ataku dochodzi do wzmożonego pobudzenia nerwowego. Należy też zwrócić uwagę na stosunkowo częste rodzinne występowanie napięciowego bólu głowy. W około 40% przypadków stwierdza się dodatni wywiad rodzinny.

Leczenie napięciowego bólu głowy

W leczeniu napięciowych bólów głowy duże znaczenie mają metody niefarmakologiczne, takie jak:

  • unikanie czynników ryzyka,
  • trening radzenia sobie ze stresem,
  • trening technik relaksacyjnych,
  • akupunktura,
  • uprawianie sportu lub trening wytrzymałościowy w celu złagodzenia napięcia mięśniowego,
  • masaż,
  • chłodne kompresy.

W doraźnym leczeniu farmakologicznym zastosowanie znajdują głównie leki przeciwbólowe.

Polecane artykuły